Reactie Netwerk Startende Medisch Specialisten op Loopbaanmonitor

Hoewel 96% van de medisch specialisten trots is op hun baan, toont de onlangs gepresenteerde Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2024 aan dat startende specialisten nog steeds kampen met onzekerheid over vaste banen, hoge werkdruk en de behoefte aan een betere werk-privébalans. Het Netwerk Startende Medisch Specialisten benadrukt de urgentie van baanzekerheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid om deze groep te behouden voor de toekomst. Dit is cruciaal, vooral gezien de verwachte uitstroom van oudere specialisten die eerder willen stoppen met werken.

Het Netwerk Startend Medisch Specialisten herkent de bevlogenheid van (startende) medisch specialisten voor hun vak. Vrijwel iedereen die de specialistenopleiding afrondt, wil aan de slag als medisch specialist. De helft (50,4%) van de starters begint de loopbaan met een tijdelijke baan, waarbij de verschillen tussen specialismen groot zijn. Bij een groot deel van de 33 bevraagde specialismen heeft nog geen derde van de startende medisch specialisten een vast contract.

Al langere tijd is de arbeidsmarkt voor startende specialisten onzeker. De taskforce arbeidsmarktproblematiek medisch specialisten van de Federatie, DJS, LAD, NVZ en NFU riep 1,5 jaar geleden ziekenhuizen en msb’s op om werk te maken van het arbeidsmarktperspectief van startende medisch specialisten. Desondanks zien we dat vooral bij beschouwende en snijdend ziekenhuisspecialismen, de startende medisch specialisten nog altijd veel in tijdelijke banen werken. Na meerdere tijdelijke contracten of een periode van werkloosheid besluiten nogal wat collega’s om uiteindelijk het vak te verlaten. Verlies van talent, vinden wij.

Het is paradoxaal dat de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten laat zien dat medisch specialisten minder uren willen werken, terwijl we tegelijkertijd ervaren dat starters moeilijk aan een (vaste) baan komen. Bovendien blijkt dat 34,9% van de specialisten uit de categorie ‘senior career’ eerder dan de aow-leeftijd wil stoppen met werken. Wie gaan deze collega’s opvolgen als we de huidige starters geen perspectief bieden?

De zorg is in toenemende mate complex en de druk is hoog. Om het vak aantrekkelijk te houden voor de toekomst is normalisatie van de arbeidsduur en werkdruk essentieel.

Kijk hier voor meer informatie over het Netwerk Startend Medisch Specialisten en hoe je zelf kan bijdragen.