Kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties zijn data over het handelen van zorgverleners. Het vormt de basis van mogelijke verbetertrajecten. De Federatie vindt dat kwaliteitsregistraties goed georganiseerd moeten worden, zonder dat het leidt tot extra administratielast.

Kwaliteitsregistraties zijn data over het handelen van zorgverleners. Uitkomsten hiervan worden gepubliceerd en/of teruggekoppeld aan de zorgverleners. Het vormt de basis van mogelijke verbetertrajecten. De kwaliteitsregistraties richten zich in het bijzonder op klinische aspecten zoals diagnose, verrichting/interventie, medische hulpmiddelen of organisatieonderdelen. Voorbeelden van kwaliteitsregistraties zijn complicatieregistratie en auditregistratie.

Kwaliteitsregistraties zijn data over het handelen van zorgverleners. Uitkomsten hiervan worden gepubliceerd en/of teruggekoppeld aan de zorgverleners. Het vormt de basis van mogelijke verbetertrajecten. De kwaliteitsregistraties richten zich in het bijzonder op klinische aspecten zoals diagnose, verrichting/interventie, medische hulpmiddelen of organisatieonderdelen. Voorbeelden van kwaliteitsregistraties zijn complicatieregistratie en auditregistratie.

Complicatieregistratie

Iedereen wil complicaties graag voorkomen. Preventie van complicaties betekent gezondheidswinst voor burgers (patiëntveiligheid), kwaliteitswinst voor professionals (professionalisering) en doelmatigheidswinst voor ziekenhuizen (efficiëncy). Complicatieregistratie kan daarmee als kwaliteitsinstrument voor en door medische specialisten gebruikt worden. Ze bieden een haalbare basis voor betrouwbare (spiegel)informatie. Met een complicatieregistratie wordt beoogd:

  • Betrouwbare informatie te verzamelen over complicaties;
  • Aangrijpingspunten te vinden om complicaties te voorkómen;
  • Een kwaliteitscyclus te realiseren gericht op preventie.

Registratie aan de bron

Het programma Registratie aan de bron wil zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners maken. Door eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie en het hergebruik van deze informatie stijgt de kwaliteit van de zorg, vooral van de overdracht. Bovendien worden wetenschappelijk onderzoek en het aanleveren aan kwaliteitsregisters eenvoudiger en is zorginformatie voor de patiënt gemakkelijker beschikbaar en bruikbaar.

 

video-play-button
Verduurzamen kwaliteitsregistraties
video-play-button
Wat is een kwaliteitsregistratie?