Inbreng rondetafelgesprek over wetswijziging Kwaliteitsregistraties in de Zorg

Op 15 mei heeft Marc Hemmelder namens de Federatie Medisch Specialisten het woord gevoerd in de Tweede Kamer. Hemmelder, internist-nefroloog bij Maastricht UMC, was uitgenodigd als deskundige om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de Wet Kwaliteitsregistraties Zorg, die momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. Hemmelder sprak zijn steun uit voor de wetswijziging vanwege het belang ervan voor de verbetering van de zorg voor patiënten.

De voorgestelde wetswijziging geniet brede steun binnen het zorgveld. "Mijn visie die ik vandaag mag delen wordt ook gedeeld door de beroepsvereniging van verpleegkundigen, ziekenhuisorganisaties en de Patiëntenfederatie Nederland," aldus Hemmelder. Hij benadrukte dat de wetswijziging zorgt voor een optimale werking van kwaliteitsregistraties en garandeert dat gegevens rechtmatig, veilig en efficiënt worden verwerkt, met minimale administratieve lasten voor zorgverleners.

Met deze steunvraag hoopt de Federatie dat de Wet Kwaliteitsregistraties Zorg snel wordt aangenomen, wat zal bijdragen aan verdere verbetering van de zorgkwaliteit in Nederland. Andere genodigden bij het rondetafelgesprek waren de Autoriteit Persoonsgegevens, hoogleraren op het gebied van data, Zorginstituut Nederland en MIND.

Kwaliteitsregistraties hebben aantoonbaar geleid tot betere zorguitkomsten. Zo is er een 17% vermindering in ziekenhuissterfte bij ernstige sepsis en is de sterfte na darmkankeroperaties in acht jaar tijd gehalveerd. Daarnaast zijn deze registraties essentieel voor gedeelde besluitvorming in de spreekkamer doordat zij keuze-informatie over behandelingen bieden aan patiënten met dezelfde aandoeningen.