Terugblik congres De kracht van kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties bieden inzicht in de kwaliteit van zorg, leiden aantoonbaar tot betere uitkomsten in de zorg en helpen bij het maken van keuzes in de spreekkamer. Dit was de belangrijkste conclusie van het congres ‘De kracht van kwaliteitsregistraties’ dat op 11 oktober 2022 werd georganiseerd door de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten. Ruim 280 belangstellenden vanuit de verschillende kwaliteitsregistraties, medisch specialisten, datamanagers, en kwaliteitsmedewerkers uit de ziekenhuizen namen deel aan dit congres.

‘Dat kwaliteitsregistraties positief bijdragen aan de kwaliteit van zorg is zichtbaar op landelijk, regionaal en ziekenhuisniveau: een belangrijk signaal voor patiënten en zorgverleners, ook in het kader van het Integraal Zorg Akkoord’ aldus Federatiebestuurslid Selma Tromp bij de opening van het congres. Sprekers uit diverse vakgebieden presenteerden vervolgens onder andere de volgende goede voorbeelden van kwaliteitsregistraties. Zo zette Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland) uiteen hoe informatie uit kwaliteitsregistraties gebruikt kan worden in de spreekkamer, aan de hand van een voorbeeld over patiënten met nierziektes. Daarnaast passeerden nog meer inspirerende voorbeelden de revue, onder meer met betrekking tot de oncologische zorg, de intensive care zorg en de complexe hartzorg. 

SKR-bestuursleden Selma Tromp (Federatie Medisch Specialisten), Marc Hemmelder (Nefrovisie) en Bente Jorritsma (DICA) sloten het congres af en blikten vooruit op de toekomst van kwaliteitsregistraties. Tromp: ‘We hebben inspirerende voorbeelden gezien waar alle deelnemers aan het congres morgen mee aan de slag kunnen in hun eigen ziekenhuis. De volgende stap is om de data uit kwaliteitsregistraties in te zetten bij het contact tussen patiënt en professional in de spreekkamer.’