Patiëntveiligheid

Patiënten moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat zorg veilig is. Om de patiëntveiligheid op de werkvloer te verbeteren, is het cruciaal dat medisch specialisten meedenken over het beleid en de vertaling hiervan naar de werkvloer. Zij weten immers als geen ander waar verbetermogelijkheden liggen voor veilige zorg. Hiervoor is het Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid.

Programma Tijd voor Verbinding

Met dit programma ambieert de Federatie samen met andere brancheorganisaties in de zorg de patiëntveiligheid te verbeteren en de potentieel vermijdbare schade in de medisch-specialistische zorg verder terug te dringen. Het programma voorziet in een bottum-up aanpak vanuit het ‘leren van de praktijk’ (Safety-II-gedachtegoed). Het stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen patiënten, zorgprofessionals en instellingen voor medisch-specialistische zorg om samen een volgende stap te zetten in het verbeteren van patiëntveiligheid. Naast de expertteams is er een programmateam bestaande uit onder meer netwerkbouwers en veiligheidsadviseurs. Lees meer op programmatvv.nl.

Teamtraining als onderdeel (her)scholingsbeleid

Medisch specialisten kunnen elkaar beter ondersteunen door elkaar vaker aan te spreken op gedrag. Een open, toetsbare opstelling en leren van kritiek, resulteert in kwalitatief goede en veilige zorg. Teamwork is hiervoor de basis. De Federatie roept in het standpunt Teamtraining op om teamtraining een onderdeel te laten zijn van het (her)scholingsbeleid van alle zorgprofessionals.

Programma Tijd voor Verbinding

Met dit programma ambieert de Federatie samen met andere brancheorganisaties in de zorg de patiëntveiligheid te verbeteren en de potentieel vermijdbare schade in de medisch-specialistische zorg verder terug te dringen. Het programma voorziet in een bottum-up aanpak vanuit het ‘leren van de praktijk’ (Safety-II-gedachtegoed). Het stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen patiënten, zorgprofessionals en instellingen voor medisch-specialistische zorg om samen een volgende stap te zetten in het verbeteren van patiëntveiligheid. Naast de expertteams is er een programmateam bestaande uit onder meer netwerkbouwers en veiligheidsadviseurs. Lees meer op programmatvv.nl.

Teamtraining als onderdeel (her)scholingsbeleid

Medisch specialisten kunnen elkaar beter ondersteunen door elkaar vaker aan te spreken op gedrag. Een open, toetsbare opstelling en leren van kritiek, resulteert in kwalitatief goede en veilige zorg. Teamwork is hiervoor de basis. De Federatie roept in het standpunt Teamtraining op om teamtraining een onderdeel te laten zijn van het (her)scholingsbeleid van alle zorgprofessionals.

Stappen en acties rondom een calamiteit, incident en complicatie

Voor medisch specialisten die geconfronteerd worden met een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg is het belangrijk te weten welke acties zij hierin moeten ondernemen. Daarvoor is het belangrijk te weten wat de verschillende definities zijn van een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg. De drie vormen van ongewenste uitkomsten van zorg zijn: calamiteit, incident en complicatie. De Federatie heeft in de FAQ Melden onbedoelde gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch specialisten een model 'stappen en acties' opgenomen. De stappen en acties in het model hangen af van de gesignaleerde situatie en de weging van aard en ernst.

Veilige implantaten

Zorgverleners zijn verplicht om gegevens van een implantaat te registreren in het patiëntendossier en deze gegevens te verstrekken aan de patiënt. Daarnaast is het wettelijk verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Implantaten (en de betrokken patiënten) worden daardoor traceerbaar. Onder andere de cardiologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en gynaecologen registreren al jaren implantaten in hun kwaliteitsregisters.

Veilige apparatuur

Een medisch specialist moet er in het kader van de patiëntveiligheid op kunnen vertrouwen dat hij werkt met veilige, goed werkende apparatuur. Voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist is dat goed beheerde medische apparatuur herkenbaar moet zijn voor de gebruiker. Voor de medisch specialist moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van medische apparatuur en er moet een meldingssysteem zijn voor afwijkingen. In de leidraad Medische Apparatuur staat beschreven hoe een medisch specialist ervoor kan zorgen dat hij met veilige, goed werkende apparatuur werkt.

Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk

Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en voor een grotere efficiëntie. Echter, de introductie van innovaties moet wel veilig gebeuren. De leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk biedt medisch specialisten en andere betrokken zorgprofessionals een handvat om de veiligheid, effectiviteit, maar ook de kosten van een nieuwe interventie tijdig en goed in beeld te krijgen. Naast de leidraad is er ook een stappenplan beschikbaar zodat in 6 stappen duidelijk is of er al eerdere ervaringen zijn met de nieuwe interventie, wat de veiligheidsrisico’s en financiële risico’s zijn, en hoe een plan van aanpak voor bijvoorbeeld het trainen van betrokkenen en de monitoring eruit kan zien.