Medicijntekorten

Uit een enquête van de Federatie blijkt dat driekwart van de medisch specialisten zegt dagelijks te maken te hebben met medicijntekorten, en denkt dat de tekorten veilige en passende zorg in de weg staan. Een terechte vrees, want het aantal tekorten stijgt: apothekersvereniging KNMP meldde in 2022 1.514 tekorten, een stijging van 50% ten opzichte van 2021.

Het probleem van geneesmiddelentekorten is groot en complex, en het is niet enkel en alleen op te lossen met aanpassingen in het preferentiebeleid, de productie of voorraadbeheer. Het is een mondiaal probleem. Op deze pagina verwijs je naar meer informatie over de oorzaken, maatregelen en beleid op het gebied van geneesmiddelentekorten. Ook verwijzen we naar informatie over hoe de Federatie samen met wetenschappelijke verenigingen zich inzet om acute tekorten zo goed mogelijk op te vangen.