Wat doet de Federatie voor jou?

De Federatie verenigt alle 32 specialismen, ondersteunt bij de uitoefening van het vak en spreekt met één krachtige stem in politiek en samenleving. 

Verenigen en verbinden

De Federatie faciliteert onderlinge verbinding en kennisuitwisseling tussen medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen. Bijvoorbeeld door het organiseren van congressen en symposia zoals het MMV-congres en het congres Zorgevaluatie. Daarnaast organiseert de Federatie netwerkbijeenkomsten op het gebied van thema’s zoals patiëntveiligheid, innovatie, AI, informatiebeleid, Europese samenwerking en preventie. Bekijk onze agenda voor de aankomende evenementen. 

Ondersteuning bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak

De Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten bij kwaliteitsverbetering, het vertalen van beleid naar de dagelijkse praktijk. De inbreng van medisch specialisten is daarbij essentieel. Dat gebeurt via vier raden. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. We maken diverse handreikingen, leidraden en modellen. Denk aan de Registratiewijzer en de Richtlijnendatabase. Ons Kennisinstituut biedt daarnaast ondersteuning bij zorgevaluatie, de ontwikkeling van richtlijnen, keuzehulpen en kwaliteitsvisitaties. Je vindt alle materialen en meer informatie op onze themapagina’s.

Belangenbehartiging

Namens de wetenschappelijke verenigingen voeren we lobby om afspraken te maken met de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Over o.a. patiëntveiligheid, arbeidsmarktproblematiek, terugdringen van administratielast, verbeteren van gegevensuitwisseling, verdelen van opleidingsplaatsen, positioneren van medische staven en het bevorderen van gelijkgerichtheid en onderlinge solidariteit. Hiertoe werken we nauw samen met een aantal organisaties in het zorgveld. Denk hierbij aan de KNMG, LAD, DJS, NVZ en NFU, IGJ, Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van VWS. Daarnaast participeren we in diverse programma’s en platforms. De woordvoerders van de Federatie ondersteunen alle wetenschappelijke verenigingen bij de externe communicatie richting de media.  

Samenwerking

Om onze missie en visie te realiseren, is samenwerking cruciaal. Naast medisch specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, werkt de Federatie nauw samen met een aantal organisaties in het zorgveld. Denk hierbij aan de KNMG, LAD, NVZ en NFU, IGJ, Patiëntenfederatie Nederland, GGZ Nederland, de NZa, diverse beroepsorganisaties en zorgverzekeraars en natuurlijk het ministerie van VWS. Daarnaast participeren we in diverse programma’s en platforms. Lees meer

Ledenvoordeel

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging kan profiteren van diverse kortingen op verzekeringen en ledenvoordeel. Bekijk het complete overzicht van onze kortingen en voordelen. Lees meer

Bekijk ook de factsheet Waar gaat je bijdrage aan de Federatie naartoe