Registreren dbc

Medisch specialisten voelen zich sterk verantwoordelijk voor het correct registeren van behandelingen. Maar de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels moeten wel minder ingewikkeld worden gemaakt. Er is nu te veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie zet zich dan ook in om medisch specialisten te helpen met correct registreren, zodat ziekenhuizen de zorg ook juist kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. 

Medisch specialisten ervaren bij het registreren van behandelingen (dbc/dot) nog veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie werkt dan ook intensief samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa om de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels te vereenvoudigen. 

Medisch specialisten ervaren bij het registreren van behandelingen (dbc/dot) nog veel ruimte voor verschillen in interpretatie. De Federatie werkt dan ook intensief samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa om de huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels te vereenvoudigen.

Registratiewijzer

Medisch specialisten moeten per patiënt de juiste zorg(sub)trajecten, diagnoses en/of zorgactiviteiten registreren. Dan kan het juiste zorgproduct door het ziekenhuis worden gedeclareerd. De Registratiewijzer van de Federatie maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. De laatste versie van de Registratiewijzer vindt u onder 'Documenten' onderaan deze pagina.

 

 

Hulpmiddelen bij registreren

In de factsheet Registreerbare zorgactiviteiten staat op een rijtje welke vernieuwende zorgvormen zoals beeldbellen en telemonitoring geregistreerd kunnen worden. Met de Registratiekaart wordt het in één oogopslag duidelijk voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals of een nieuwe dbc gerechtvaardigd is.

ICD-10

ICD is de afkorting van International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Alle ziektebeelden en diagnoses van patiënten kunnen met het classificatiesysteem ICD-10 eenduidig geregistreerd worden aan de hand van een internationale diagnoselijst.

Om te voorkomen dat de administratieve last toeneemt door deze registratieverplichting, overwegen veel ziekenhuizen een diagnosethesaurus en verrichtingenthesaurus te gebruiken. Deze standaarden voor diagnosen en verrichtingen zorgen ervoor dat zorgverleners op dezelfde manier, in de taal van de arts, registreren en zorginformatie hetzelfde interpreteren. Met de diagnosethesaurus legt de medisch specialist de diagnose eenmalig vast en wordt deze vervolgens vertaald naar meerdere codestelsels zoals ICD-10 en dbc. Wetenschappelijke verenigingen zijn betrokken bij de autorisatie van de koppelingen. De verrichtingenthesaurus is een lijst met termen van medisch relevante verrichtingen, die ingelezen wordt in het epd.