Toolkit bijeenkomsten samen beslissen

Binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg is een toolkit ontwikkeld voor het organiseren van bijeenkomsten over samen beslissen voor patiënten en hun naasten. De vijf producten zijn zowel te gebruiken voor fysieke als digitale bijeenkomsten en gemakkelijk op maat te maken. Ga bijvoorbeeld in gesprek over één van de zes films met ervaringen en tips van patiënten over samen beslissen. 

Naast de films zijn er onder meer een draaiboek en basispresentatie beschikbaar met begrijpelijke informatie voor patiënten over samen beslissen: Wat is samen beslissen? Wat zijn de rol en wensen van de patiënt? En wat kan de patiënt helpen bij samen beslissen? Met het stellingspel en de bijbehorende presentatie stimuleer je patiënten te kijken naar de eigen rol in samen beslissen. De stellingen laten zien dat er geen goed of fout is en nodigen uit om met elkaar de overwegingen te bespreken. 

Programma Uitkomstgerichte Zorg

De partijen die gezamenlijk het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg hebben ondertekend werken samen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg. De Federatie Medisch Specialisten is één van deze partners. 

Bekijk ook