Nieuwe Donorwet van kracht

Vanaf 1 juli is de nieuwe Donorwet van kracht. Voor artsen veranderen door deze wet een aantal belangrijke punten bij het bespreken van mogelijke donatie na het overlijden van een patiënt.

Alle artsen in Nederland die het gesprek over donatie voeren met de naasten moeten op de hoogte zijn van de gevolgen van de nieuwe Donorwet. De drie belangrijkste veranderingen waar artsen mee te maken krijgen zijn:

  • Wie niet zijn keuze rond donatie heeft vastgelegd in het Donorregister, krijgt de registratie 'geen bezwaar voor donatie'. Wel moet de arts de donatie bespreken met de naasten. Zijn er geen naasten of zijn ze niet bereikbaar, dan kan de donatie niet doorgaan.
  • De rol van nabestaanden bij ‘ja’ of ‘geen bezwaar' verandert. De nabestaanden mogen vanaf 1 juli ingaan tegen de keuze zoals aangegeven in het Donorregister. Een arts moet beoordelen of het aannemelijk is dat de donatie niet gewenst was. In dat geval kan de donatie niet doorgaan.
  • De mogelijkheid van donatie bij wilsonbekwame patiënten. Wanneer een patiënt in (een deel van) zijn leven wilsonbekwaam was, kan hij vanaf nu ook donor zijn.

De nieuwe Donorwet verplicht ziekenhuizen en instellingen ook te beschikken over een protocol orgaandonatie. Ga naar donatiegesprek.nl voor meer informatie en nascholing over de nieuwe Donorwet of lees de volledige kwaliteitsstandaard Donatie.