Nieuwe commissie Federatie volgt ontwikkelingen AI

De snelle ontwikkelingen in AI-technologie bieden kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en medisch specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk. Maar er zijn zeker ook nog uitdagingen zoals de complexiteit en ongrijpbaarheid van AI en een goede implementatie in de praktijk. Niet voor niets komt AI ook terug in de thema’s van de visie Medisch Specialist 2035 die momenteel in ontwikkeling is. Medisch specialisten staan voor de uitdaging om op een verantwoorde manier om te gaan met deze AI-systemen. Om hen optimaal te ondersteunen en voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen, heeft de Federatie Medisch Specialisten de commissie AI opgericht.  

De commissie volgt de laatste ontwikkelingen, is aanspeekpunt en fungeert als vraagbaak voor zorgprofessionals en wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast adviseert de commissie het Federatiebestuur over de invloed van AI voor de zorg, en helpt bij het agenderen van belangrijke AI-thema's die het vak van de medisch specialist raken. Momenteel ligt de focus met name op het kennis uitwisselen en het stimuleren van de betrokkenheid van medisch specialisten bij AI, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Daarnaast werkt de commissie aan vraagstukken over scholing en over kwaliteit en veiligheid van AI.

De 12 commissieleden zijn vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen. Zij hebben expertise in domeinen zoals AI-ontwikkeling, implementatie, wetenschappelijke validatie, Large Language Models, ethiek en kwaliteitsmonitoring. Bart Geerts, voorzitter van de commissie: ‘We buigen ons over kwesties die spelen op de werkvloer. Denk hierbij aan vragen zoals Hoe implementeer ik AI veilig en effectief? Wat zijn de wetten en regels waar we rekening mee moeten houden? Wat is verantwoord gebruik en wat juist niet? Welke rol heeft de medisch specialist en hoe zorgen we dat we als beroepsgroep in de lead blijven en deze ontwikkelingen in goede banen leiden? Ons uiteindelijke doel is de kwaliteit en effectiviteit van AI-toepassingen voor de zorg te bevorderen door een actieve inbreng van medisch specialisten.’