Een nieuwe visie

De Nederlandse gezondheidszorg staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Denk aan technologische innovaties, demografische verschuivingen, macro-economische invloeden en klimaatproblemen. Daarnaast is er een groeiende bezorgdheid over de arbeidsmarkt en de beschikbare financiële ruimte. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden het zorglandschap waarin de (toekomstig) medisch specialist opereert. De rol en werkwijze zal daardoor veranderen. Het is daarom cruciaal om samen een gedragen toekomstvisie op 2035 te ontwikkelen. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We zijn gestart met een brede toekomstverkenning met (toekomstig) medisch specialisten, geneeskunde studenten en andere zorgprofessionals. De vraag die tijdens de toekomstverkenning centraal stond was: Hoe ziet de wereld er in 2035 uit? Denk aan demografische, ecologische, sociaal-culturele, technologische en politieke ontwikkelingen? Om vervolgens het gesprek te voeren over: Wat betekent dit voor jou als (toekomstig) medisch specialist in 2035? Wat kunnen en moeten wij als medisch specialisten doen? Aan de hand van deze toekomstverkenning zijn de belangrijkste thema's voor 2035 gedefinieerd. 

Thema's 

In totaal zijn er zeven thema's die de komende maanden verder worden uitgewerkt. 

  • Werkplezier en duurzame inzetbaarheid 

  • Schaarste (inclusief het bevorderen van gelijke toegang en solidariteit) 

  • Vergroening van de zorg 

  • Preventieve en geïntegreerde zorg (zorg op maat) 

  • Nieuwe technologieën 

  • Diversiteit en inclusie 

  • Kennis en vaardigheden van de toekomst (waaronder generalisme)

Drie uitgangspunten

In de uitwerking van de thema's hanteren wij drie principes voor toekomstbestendige zorg:

  • Wij zorgen voor onze patiënten: in onze zorg aan patiënten stellen wij de mens centraal.

  • Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de ‘spreekkamer’: wij zetten ons ook in voor de maatschappij en de wereld.

  • Zorg voor jezelf en elkaar: wij kunnen goede zorg blijven leveren als we fysiek en mentaal gezond zijn.

Toekomstbestendige zorg kunnen medisch specialisten niet alleen creëren; het is een verantwoordelijkheid van alle zorgprofessionals, stakeholders, politiek en ook de samenleving. Daarom worden in de verdere ontwikkeling van de visie alle perspectieven die ertoe doen, meegenomen.

Meedoen?