​Muzikale actie met Lange Frans over ict in de ziekenhuizen

Iedere dag hebben dokters in ziekenhuizen en instellingen te maken met de tekortkomingen van de ict-systemen en het Elektronisch Patiëntendossier (epd). Hierdoor gaat veel tijd verloren die de dokter liever aan de patiënt had willen besteden. Dit moet stoppen. Er moeten nu echt oplossingen komen, vindt de Federatie Medisch Specialisten. In samenwerking met rapper Lange Frans en kno-arts Dennis Kox brengt de Federatie die boodschap muzikaal onder de aandacht met het nummer ‘Laat dokters lekker dokteren’.

Terwijl de druk op de zorg steeds groter wordt en er sprake is van personeelstekorten, is de dokter twee werkdagen per week bezig met administratie, waarvan de helft als onzinnig wordt ervaren. Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Niet alleen de dokters en verplegend personeel hebben hier last van. De patiënt zit tegenover een dokter die onnodig lang naar zijn scherm moet kijken omdat hij van alles en nog wat moet aanvinken in het Elektronisch Patiëntendossier. En als de patiënt is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis, blijken de systemen niet met elkaar te kunnen communiceren en is een goede en snelle informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen vaak onmogelijk.”

Adequate ict-infrastructuur

Voor het leveren van goede zorg is een adequate ict-infrastructuur nodig. Bovendien, slechte communicatie in het ziekenhuis, tussen ziekenhuizen en met de 1e lijn gaat ten koste van de patiëntveiligheid. De Federatie vraagt de verschillende partijen om de handen ineen te slaan om aan oplossingen te werken. Daniëls: “De overheid moet kaders scheppen zodat goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen en tussen de 1e en 2e lijn gegarandeerd is. En de ict-leveranciers moeten er voor zorgen dat systemen daadwerkelijk op elkaar aansluiten. De oplossing ligt niet bij één partij, iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken.”

Laat dokters dokteren

Bij een inventarisatie van administratielast van de Federatie onder haar achterban bleken de ict/epd-systemen één van de grote frustraties. Na een oproep dit voorjaar onder het motto ‘laat dokters dokteren’ om praktijkvoorbeelden van administratielast in te sturen, bleek de realiteit vaak nog schrijnender dan gedacht. Zolang de ict/epd-problematiek niet is opgelost en dokters elke dag ten koste van de patiënt met onzinnige administratie bezig zijn, blijft de Federatie zich inzetten om deze problematiek zichtbaar en voelbaar te maken via de politieke tafels, media en zelfs nu via de muziek. Laat dokters doen waarvoor ze zijn opgeleid en geef de patiënt de tijd die hem toekomt. Laat dokters dokteren.