Minister Bruins neemt eerste stap in oplossen ict-problematiek

Minister Bruins voor medische zorg en sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners wettelijk verplicht gaat stellen. De Federatie vindt het positief dat de minister na al onze oproepen om regie te pakken, onze campagne ‘laat dokters dokteren’, aandacht in de media, en de vragen van de Kamer, de epd- en ict-problematiek serieus oppakt.

We zijn tevreden met het feit dat er nu voortgang lijkt te komen in een dossier dat al jaren stilligt, tot grote frustratie van medisch specialisten. De extra administratielast van niet-communicerende epd’s leidt tot ergernis. Het niet tijdig beschikken over de juiste informatie kan leiden tot onveilige situaties voor de patiënt.

De brief van de minister is nog weinig concreet. Wij lezen dat in het voorjaar de plannen verder worden uitgewerkt. Hier dragen we graag aan bij. In de tussentijd zullen we goed kijken of met het plan van aanpak van de minister de door ons gewenste oplossing wordt gerealiseerd. Namelijk: dat epd’s gebruiksvriendelijk zijn, dat dubbele invoer niet meer nodig is, en dat epd's dusdanig gekoppeld zijn dat zorgverleners over patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek.