80 projecten Goed Gebruik Geneesmiddelen in Richtlijnendatabase

Onderzoeksprojecten uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw zijn sinds kort gekoppeld aan de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Het GGG-programma omvat ruim 300 lopende en afgeronde onderzoeksprojecten op het gebied van geneesmiddelenbehandelingen.

Zodra nieuwe resultaten uit onderzoek beschikbaar komen, wordt bekeken of deze in de betreffende richtlijn kunnen worden verwerkt. Zo’n 80 projecten uit het programma GGG sluiten nu aan op ongeveer 650 richtlijnen in de medisch-specialistische zorg. Het koppelen van de 80 GGG-projecten met de Richtlijnendatabase van de Federatie is een mooie stap waarmee artsen en patiënten sneller kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis.

Versnelling

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van richtlijnen. Door modulair richtlijnonderhoud kan nieuwe kennis sneller in de richtlijnen worden verwerkt. Dit betekent verdere versnelling van de toegankelijkheid van kennis. Dankzij de koppeling met de GGG-projecten kunnen de richtlijnen gemakkelijker door de wetenschappelijke verenigingen onderhouden worden. Bij nieuw wetenschappelijk bewijs hoeft een richtlijn niet steeds volledig herzien te worden, maar alleen die modules die aanpassing behoeven.