‘We hebben nu zelfs een wachtlijst van teams die willen meedoen’

VOORLOPERS VAN INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN

Amsterdam UMC hanteert bij interprofessioneel opleiden drie uitgangspunten: train mensen die met elkaar samenwerken, train situaties die ze daarin regelmatig tegenkomen en train niet-technische skills die ze direct kunnen toepassen. ‘Deze uitgangspunten zijn zo conceptueel dat ieder team zich erin kan vinden’, verklaart Saskia Peerdeman, neurochirurg, vice-decaan onderwijs en opleiden UvA en hoogleraar professionele ontwikkeling. 

Saskia Peerdeman

‘Negen jaar geleden zijn we op verzoek van de raad van bestuur gestart met het ontwikkelen van de TeAMZ-trainingen  (Training en Assessment van Medische Zorgprofessionals) om communicatie en samenwerking te verbeteren. We hebben eerst gekeken hoe en waarom volwassenen leren. Dat was helder: het onderwerp moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk en dat wat wordt geleerd moet meteen bruikbaar zijn in het werk. 

Handvatten bieden

Daarom hebben we werkvormen ontwikkeld die heel dicht bij de werkvloer staan en die zich richten op twee situaties: een multidisciplinair overleg van specialismen die op reguliere basis met elkaar samenwerken en een regelmatige samenwerking in een acute situatie. In die teams zitten vanzelfsprekend ook altijd aios, want de training richt zich op iedereen die op de werkvloer met elkaar te maken heeft. Doel is om bewustwording te creëren rondom verbeterpunten in de niet-technische vaardigheden en handvatten te bieden om als team zelf met verbeteracties aan de slag te gaan.

Wachtlijst

Als ziekenhuis weten we dat een goede teamsamenwerking essentieel is voor kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. In dat kader is het belangrijk dat er op een gestructureerde manier telkens aandacht is, door middel van deze training, voor het functioneren van een team. In ons ziekenhuis hebben we een educatiematrix, waarin de TeAMZ-training een verplicht onderdeel is voor artsen. Eens in de twee jaar moet één van de trainingen gevolgd worden. In het begin kregen we best wat weerstand van teams. Zo van: “we moeten weer wat”. Nu steeds meer mensen zo’n training hebben gevolgd en het goed waarderen kloppen teams zelf bij ons aan met de vraag of we hun multidisciplinaire overleg (mdo) willen trainen. We hebben nu zelfs een wachtlijst voor mdo’s die graag willen. We vinden het geweldig dat onze trainingen zo goed gewaardeerd worden. Daar zijn we best trots op.

Ook krijgen we van andere ziekenhuizen veel vragen over hoe wij dit hebben aangepakt. Dat vinden we ontzettend leuk. We helpen anderen heel graag om een TeAMZ-programma op hun eigen locatie op te zetten door onze concepten te delen.’ 

Bekijk ook