De Federatievoorzitter over het Integraal Zorgakkoord

DOSSIER: INTEGRAAL ZORGAKKOORD

Federatievoorzitter Peter Paul Van Benthem: ‘Het eindresultaat is een startpunt van een beweging waarin we de toekomst van ons zorgstelsel samen opnieuw moeten vormgeven. Een aantal kwesties moet nog worden uitgewerkt in gezamenlijke werkagenda’s. Het is zaak dat medisch specialisten en andere direct betrokken zorgprofessionals daar nauw bij betrokken zijn. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is immers geen vrijbrief voor verzekeraars of overheid om op de stoel van de dokter te gaan zitten. Dit 115 bladzijden tellende akkoord komt alleen tot leven als alle IZA-partijen de juiste randvoorwaarden voor de ingezette beweging scheppen. 

Wij tekenen dus voor dit akkoord omdat we vinden dat de inbreng van alle zorgprofessionals van grote invloed moet zijn bij het aanjagen van die beweging. Ik hecht eraan dat het akkoord wordt omarmd en gedragen door alle bevlogen en betrokken professionals die de zorg overeind houden. Zíj beslissen immers samen met de patiënt over de beste zorg, zíj staan aan het bed van de patiënt, zij voelen al jaren de grote en toenemende druk op de zorg. 
We halen de doelen alleen als de administratielast en de controledrang afnemen, als de ict-voorzieningen worden geoptimaliseerd, als de tijd voor de patiënt toeneemt en het tekort aan zorgprofessionals wordt teruggedrongen. Dit zijn randvoorwaarden die wij heel helder hebben gesteld. We blijven dit dus aan alle overlegtafels en waar het maar kan herhalen: Ga naast die zorgprofessionals staan; zorg dat zij hun werk goed en met plezier kunnen blijven doen.’

 

Download het dossier als pdf

Lees meer artikelen uit dit dossier