Dossier: Integraal Zorgakkoord

Afbeelding uit het magazine

Dit najaar sloten dertien partijen in de zorg met de overheid het Integraal Zorgakkoord (IZA), waaronder de Federatie Medisch Specialisten. Maar hoe vertalen de afspraken in dit 115 pagina’s tellend akkoord zich naar de weerbarstige werkvloer van zorgprofessionals? Hoe helpt het akkoord de beste zorg aan patiënten te leveren, en wat vergt het van medisch specialisten?