De totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord

DOSSIER: INTEGRAAL ZORGAKKOORD

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet er nu en in de toekomst voor zorgen dat de zorg zowel toegankelijk, betaalbaar als van hoge kwaliteit blijft. Vanaf juni 2022 hebben veertien zorgpartijen hiervoor aan de onderhandelingstafels plaatsgenomen, ieder met eigen belangen en vanuit een eigen krachtenveld. De uiteenlopende zienswijzen leidden tot een intensieve periode van onderhandelen. De Federatie hield hierbij continu vast aan het uitgangspunt dat zorgprofessionals geholpen en gefaciliteerd moeten worden. 

Voorafgaand aan en tijdens de onderhandelingen zocht de Federatie afstemming met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen. Zij hebben de onderhandelaars doorlopend gevoed met hun inzichten en hun zorgen. Dit heeft tot aanpassingen in de afspraken geleid, en beïnvloedde de tekst van het akkoord. Begin september kregen de wetenschappelijke verenigingen het definitieve document ter beoordeling voorgelegd, waarna in een speciaal daarvoor bijeengeroepen Algemene Vergadering is gestemd over de vraag of de Federatie kon gaan instemmen met het IZA. Tijdens deze vergadering hebben 32  voorzitters namens hun wetenschappelijke verenigingen een stem kunnen uitbrengen. Dertig wetenschappelijke verenigingen stemden voor en twee verenigingen onthielden zich van stemming. Medio september tekenden dertien partijen het IZA: de Federatie Medisch Specialisten, ActiZ, de Nederlandse ggz, InEen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft (vooralsnog) als enige partij niet ingestemd met het akkoord. 

 

Download het dossier als pdf

Lees meer artikelen uit dit dossier