Workshops en symposia

PROGRAMMA | SPREKERS |  PRAKTISCHE INFORMATIE | INSCHRIJVEN

Naast het plenaire programma bestaat het online MMV-congres uit drie workshoprondes van één uur. Per ronde heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een van de workshops of interactieve symposia. In een workshop ga je met een kleine groep actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt. De interactieve symposia zijn gericht op verdieping van een actueel thema. Na een korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als jij nieuwe inzichten opgedaan.

Stel je persoonlijke programma samen uit het aanbod van workshops en symposia.

Bekijk de workshops en symposia: RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3

Banner MMV-congres 2022

Workshopronde 1

Compassievol medisch leiderschap 
WORKSHOP – RONDE 1 

‘Compassion is not an easy option, because if you really listen en look carefully, you also hear and see things you rather not hear or see.’ 
 
Zeker in complexe tijden als deze wordt van medisch leiders gevraagd hoofd en hart te verbinden bij alle stappen die genomen worden; of dat nou de aansturing van een team, van een zorgorganisatie of van een ziekenhuis betreft. Compassievol medisch leiderschap blijkt één van de meest fundamentele factoren om een cultuur te creëren waar innovatie ruimte krijgt en waar de mensen die de hoogwaardige zorg moeten leveren zelf gezond en veerkrachtig zijn. Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op vragen zoals: Hoe kan jij compassie ontwikkelen en integreren in jouw leiderschapsstijl? En wat voor wetenschappelijk onderzochte kennis ligt hieraan ten grondslag?
Kijk hier voor meer informatie over de spreker, Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine.


De bemiddelingsrol van de Centrale opleidingscommissie in de praktijk 
WORKSHOP – RONDE 1

De Centrale Opleidingscommissie (COC) heeft een betekenisvolle rol wanneer er tussen aios en opleiders conflicten ontstaan. Conflicten zijn een bron van verandering en verduidelijking en zij kunnen cohesie versterken. De COC kan de opleider en de aios terzijde staan, maar heeft ook de juridische taak om lokaal mediation te organiseren voor de aios de overweegt om naar de landelijke RGS geschillencommissie te gaan. Wij vroegen de COC’s van de umc’s in de periode van februari 2022 tot en met mei 2022 hoe ze deze taak invullen. Deze workshop is bedoeld om te leren van goede voorbeelden in het toepassen van bemiddeling én om van conflicten te leren ter verbetering van het opleidingsklimaat.


De digitale vinger aan de pols 
WORKSHOP – RONDE 1 

Medisch specialist en technische innovator: wellicht een onwennige combinatie? Toch zorgen de huidige ontwikkelingen op gebied van wearables, e-health, digitale patiëntenplatforms  en monitoring van chronische patiënten voor de nodige uitdagingen in ons vakgebied. In deze interactieve workshop nemen we je mee in de wereld van de digitale applicaties. Wat kan je van digitale applicaties verwachten, hoe kan je beoordelen waarvoor je ze kunt gebruiken en hoe stel je de juiste eisen aan een applicatie? 


De kracht van reflectie 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Elke aios heeft unieke talenten. Deze komen alleen niet altijd volledig tot zijn recht, bijvoorbeeld door een verstoorde werk-privébalans of onvoldoende begeleiding vanuit de opleidingsgroep. Veel vaker heeft het echter te maken met eigen overtuigingen, normen en waarden die zijn meegegeven vanuit de opvoeding. Deze bepalen in grote mate hoe er wordt gecommuniceerd, gehandeld en welke keuzes worden gemaakt. Reflecteren is een krachtig hulpmiddel om blinde vlekken te leren zien. Als je inzicht hebt in je eigen patronen, kun je besluiten om andere keuzes te maken. En daarmee is reflecteren een belangrijk onderdeel van het leer- en groeiproces van een aios. Maar hoe doe je dat? Welke vragen moet je als opleider stellen om een aios aan te zetten tot diepgaande reflectie? En hoe zorg je dat reflecteren meer wordt dan ‘tips’ en ‘tops’ benoemen? Ervaar de kracht van reflectie in deze workshop bedoeld voor aios en opleiders.


De kunst van goed opleiden zit 'm in een goed recept 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Een goed recept kent vooral goede ingrediënten en weten wanneer en hoeveel je van iets moet toedienen. Het vraagt aandacht. Datzelfde geldt voor opleiden. Wat maakt dat het gaat schiften in de opleiding en hoe kan je dat voorkomen? Dat vraagt aandacht van opleider én aios. Niemand kan het alleen, een goede opleiding creëer je samen. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over belangrijke ingrediënten van opleiden. Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, op de bodem brandt het wel eens aan. En soms duurt het even voordat je dat doorhebt. Deze workshop geeft je inzicht in dit proces en in je eigen soms onbewuste bijdrage hieraan. Hoe het anders kan? Daar krijg je handvatten voor en ga je interactief mee aan de slag al tijdens deze workshop, waarbij luchtigheid én diepgang ingrediënten zijn.


De kunst van het opleiden in veranderende tijden 
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Opleiden is kennis doorgeven. Maar hoe kunnen we de jonge dokters die gewend zijn aan bookings.com en Uber opleiden voor de maatschappij van morgen? Hoe kunnen we de fantastische digitale technieken inzetten voor meer werkplezier voor de artsen en verpleegkundigen en betere kwaliteit van zorg voor de patiënten?  Een goed opleider helpt de identiteit van de opleiding vormen, met veel ruimte voor authenticiteit en groei, maar binnen veilige kaders. Kunst kan helpen om die identiteit als zorgverlener op een manier in te vullen die toekomstbestendig is.  
 
In deze workshop gaan we samen aan de slag bij vragen als: hoe begeleid ik een aios als we niet meer fysiek in het ziekenhuis werken? Hoe werken we meer en beter samen met andere partijen die belangrijk zijn in de gezondheidszorg? Hoe kunnen we de digitale mogelijkheden gebruiken, zodat de dokter meer ruimte, tijd en energie overhoudt voor warme en menselijke zorg op de juiste plek. En geven we een antwoord op de vraag hoe kunst daar in een rol kan spelen.


De Vitale Dappere Dokter 
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Met het programma De Vitale Dappere Dokter worden anios en aios begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling als arts maar vooral als mens. In dit door de JNIV bekroonde programma worden onderwerpen besproken zoals: wat zijn mijn kwetsbaarheden, valkuilen en beperkingen en hoe zorg ik ervoor dat ze in mijn voordeel gaan werken, hoe om te gaan met onzekerheid en twijfels maar ook wat betekent geluk voor jou. Middels een presentatie zal de inhoud van het programma worden besproken om zo een kijkje te geven in wat we doen en om daarnaast te kunnen inspireren of dit ook iets voor jouw ziekenhuis of vakgroep zou kunnen zijn. 


Eigenaarschap in verbinding 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Waar we geleerd hebben te vertrouwen op onze intellectuele intelligentie, kennis en inzichten zijn we de verbinding met ons lijf kwijtgeraakt. En daarmee ook de verbinding met wat ons informeert over hoe we ons voelen en wat we nodig hebben in het moment. Essentieel om open en aanwezig te kunnen zijn in de interactie met anderen. Wanneer we de brug kunnen slaan tussen denken (hoofd) en voelen (lijf), krijgen we veel maar handvatten en mogelijkheden om te navigeren in samenwerking en relaties 

In de workshop onderzoeken we welke rol de verbinding tussen hoofd en lijf speelt in je hoedanigheid als opleider. Vanuit die verbinding onderzoek je eigen voorkeurspatronen en wat voor effect die hebben op jezelf en mogelijk op de ander. Hoe kun je keuzes maken die jezelf en de ander positief beïnvloeden? De handvatten die geboden worden in de workshop zijn praktisch en direct toepasbaar in de werkrelaties.


Haal meer uit je opleiders 
WORKSHOP - RONDE 1, 2 en 3

Het doel van deze workshop is om de feedback van de aios optimaal te benutten voor de professionalisering van de opleiders. Tijdens de sessie delen we interactief ervaringen aan de hand van de volgende twee vragen: Draagt de feedback van de aios bij aan de professionalisering van de opleiders ? Een enquête binnen de opleidingsgroepen neurologie in Nederland liet zien dat feedbackinstrumenten zoals SETQ en EFFECT niet overal optimaal worden benut. 70% van de respondenten gaf aan dat de uitkomsten van de feedback niet zichtbaar bijdragen aan professionalisering van de opleiders.
Hoe kan de feedback van de aios beter bijdragen aan de professionalisering van de opleiders? Een recent opgestelde best practice ‘feedbackmethoden voor neurologen’ voorziet in praktische handvatten.


Herken en benut intraprofessionele leerkansen 
WORKSHOP – RONDE 1  

Om aios voor te bereiden op hun rol in het complexe zorgnetwerk van de toekomst is het essentieel dat aios over de grenzen van het eigen specialisme heen worden opgeleid, intraprofessioneel leren. Onderzoek naar intraprofessioneel leren van het Radboudumc laat zien dat er veel kansen zijn om van, met en over artsen van andere specialismen te leren in de dagelijkse zorg, maar dat die vaak niet als leerkansen herkend en benut worden.  

In deze workshop gaan we aan de slag met sprekende vignetten uit praktijkobservaties van aios van verschillende specialismen binnen het Amalia Kinderziekenhuis om antwoord te geven op het praktijkvraagstuk: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat aios de kansen om intraprofessioneel te leren op de werkplek optimaal benutten? Je gaat actief aan de slag met deze praktijkvoorbeelden om zo gezamenlijk tot praktische tips te komen om het intraprofessioneel leren door aios te ondersteunen. 

Deze workshop zal worden verzorgd door een ervaren team bestaande uit opleiders in de medische vervolgopleiding en onderzoekers op het vlak van werkplekleren en leren over grenzen in de medische vervolgopleidingen.


Het waardevolle vitaliteitsgesprek binnen de opleiding 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2 

Voorkom burn-out en vergroot het werkplezier met een waardevol vitaliteitsgesprek als onderdeel van de opleiding. Het behouden en vergroten van de vitaliteit van aios vereist een opleidingsspecifieke aanpak. In deze workshop bespreken we hoe een waardevol vitaliteitsgesprek - een noodzakelijke eerste stap in elke aanpak - gevoerd kan worden. Een waardevol vitaliteitsgesprek gaat over het individu en diens werkomgeving, adresseert ervaringen en beleid, is specifiek voor elke opleiding en maakt onderscheid tussen aios en opleiders. Ter voorbereiding en ondersteuning van het vitaliteitsgesprek is de Vita-tool beschikbaar. De Vita-tool brengt zowel de ervaren vitaliteit als de beïnvloedende factoren in kaart, voor aios en opleiders. In deze workshop introduceren de ontwikkelaars wat de Vita-Tool doet voor opleidingen, en hoe opleidingen deze gebruiken om vitaliteit onderbouwd en effectief te bepreken met hun aios en/of opleiders. Eerste ervaringen en verrassende inzichten met de Vita- tool worden gedeeld om vervolgens in groepen in gesprek te gaan over vitaliteit-in-de-context. 


Hoe empathisch moet de opleider zijn? 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Hoe empathisch moet een opleider zijn? Kan je ook te empathisch zijn en wat zijn daar de mogelijke ervaringen van? Maar hoe zit het dan met sympathie en compassie?
In deze sessie een korte introductie over het begrip empathie, over het definitieprobleem en over verschillende visies op empathie. In deze workshop gaan we op interactieve wijze reflecteren en discussiëren over dit onderwerp. Na afloop van deze workshop heb je geleerd te reflecteren op het nut, zin en doel van empathie en op je eigen handelen rondom dit onderwerp.


Individualiseren van je opleiding: grijp je kans 
SYMPOSIUM – RONDE 1, 2 en 3 

Dit symposium bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel worden kort het concept en het belang van individualiseren uiteengezet en wordt gekeken welke kansen EPA-geleid opleiden daartoe binnen de specialistenopleiding geeft.  Het tweede deel van de sessie bestaat uit een presentatie van verschillende aios die hun opleiding al geïndividualiseerd hebben. Op bijvoorbeeld het gebied van onderzoek, onderwijs, buitenlandstage of over de grenzen van je eigen opleiding heen kijken. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen van individualiseren die de sprekers hebben ervaren. Hierna volgt een interactieve discussie en de deelnemers met de nadruk op wat individualiseren voor iedere aios kan betekenen en hoe je individualiseren voor je kunt laten werken.


Individueel leren en toch interprofessioneel opleiden in palliatieve zorg: van droom naar realiteit
WORKSHOP - RONDE 1 en 2

Als aios wil je actueel op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en goed zijn voorbereid op wat de gezondheidszorg van je vraagt. In het Integraal Zorgakkoord 2022 wordt samenwerken in netwerken in en tussen goed opgeleide teams als één van de pijlers genoemd voor de beste zorg met betrekking tot diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Hoe zorg je er nu voor dat nieuwe ontwikkelingen en interprofessioneel opleiden vorm krijgen in de alledaagse praktijk? In een van de deelprojecten in Opleiden 2025 sloegen O2PZ, LUMC en AmsterdamUMC de handen ineen voor de Interprofessionele netwerkstage palliatieve zorg. In deze netwerkstage zijn twee pilots (door)ontwikkeld om interprofessionele palliatieve zorg vorm te geven. Op zodanige wijze dat aios hun eigen leerpad kunnen bepalen en tegelijkertijd werken aan opleidingsdoelen.

In deze workshop presenteren we het model voor de interprofessionele netwerkstage palliatieve zorg en delen we specifiek de resultaten van de pilot van het LUMC: een hybride SPOC (e-learning) palliatieve zorg. Vervolgens zullen jullie het gesprek met elkaar voeren over interprofessioneel opleiden en palliatieve zorg. Wat doe je al? Wat gaat goed, en wat kan beter? Zouden deze voorbeelden iets voor jou kunnen zijn? En wat heb je nodig voor de volgende stap?


Interprofessionele werkvormen 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2 

Steeds vaker wordt een patiënt door verschillende zorgprofessionals tegelijkertijd of direct opeenvolgend behandeld. Om te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd en blijft, is het nodig dat deze zorgprofessionals interprofessioneel samenwerken. Het afgelopen jaar zijn meer dan 25 interprofessionele werkvormen, ontwikkeld door collega’s uit het land, verzameld en gebundeld. In deze workshop ga je een aantal werkvormen ervaren.


Jong geleerd, oud gedaan; samen beslissen in de opleiding 
SYMPOSIUM – RONDE 1 

Samen beslissen begint met het besef dat de dokter en patiënt elkaar nodig hebben. De dokter heeft de medische kennis en de patiënt kent zijn of haar situatie het beste. Een goed ingericht proces van samen beslissen met voldoende ruimte voor dialoog helpt dokter en patiënt om samen tot de best passende behandeling te komen. Maar hoe doe je dat? En hoe is hier aandacht voor in de opleiding? Tijdens dit symposium komen verschillende sprekers aan het woord over onder andere de wetenschap van samen beslissen in opleidingsinstellingen en wordt een reflectie gegeven hoe we samen beslissen in de opleiding kunnen promoten en integreren.


Masterclass visiteren van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten  
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Visiteren kun je leren. Het is de kunst om in een kort tijdsbestek de juiste informatie boven water te krijgen en een goed beeld te vormen van het opleidingsklimaat of de opleidingslocatie. De juiste vragen stellen en doorvragen waar nodig is een vaardigheid die je kunt trainen. Onder leiding van zeer ervaren visitatoren vanuit de RGS wordt in een masterclass naar aanleiding van een realistisch scenario een visitatie-onderdeel in kleine groepen nagespeeld, met directe feedback en feed-forward.


Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap.   
 
Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Openheid na incidenten 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd. In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties. Het is complexer dan een regulier slechtnieuwsgesprek. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: fout gegaan of fout gedaan. 
Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Overkoepelende Opleidingenstructuur voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen 
SYMPOSIUM - RONDE 1 en 2

Hoe spelen de medisch-specialistische vervolgopleidingen (MSVO) in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? En hoe structureren we de medische vervolgopleidingen om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken? De Federatie Medisch Specialisten heeft binnen het project Opleiden 2025 een vernieuwde overkoepelende opleidingenstructuur geschetst. Een structuur die niet alleen toekomstbestendig en werkbaar is, maar ook de bevlogenheid van specialisten in opleiding borgt door in te spelen op een betere balans tussen werk en privé. Met deze schets wil de Federatie handvatten voor discussie bieden om uiteindelijk te komen tot een advies voor een overkoepelende opleidingenstructuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen.
 
In dit symposium wordt de schets toegelicht en gaan we op interactieve wijze in gesprek hierover.


Palliatieve zorg voor moslimpatiënten 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2  

De islamitische gemeenschap in Nederland groeit en wordt ouder. Voor deze ouderwordende populatie is zorg rondom het levenseinde een onderwerp dat steeds relevanter wordt. Vaak is het de eerste keer dat families in Nederland met palliatieve zorg te maken krijgen. Deze zorg is anders dan men gewend is in het land van herkomst, waardoor bij de zorg voor deze patiënten veel komt kijken. Ook de coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om als zorgverlener in staat te zijn om cultuur- en religiesensitieve zorg te verlenen. MEDIC heeft in samenwerking met theologen en medische experts een workshop ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan de visie van moslims op ziekte en dood, maar ook aan dilemma’s die zich kunnen voordoen bij het verlenen van palliatieve zorg voor islamitische patiënten.    

We hopen met deze workshop handvatten te geven om de communicatie tussen patiënt, familie en behandelaar te verbeteren. Maar ook om kennis van en begrip voor rituelen en tradities van moslimpatiënten rondom het sterfbed te vergroten.


Professionaliseren van kwaliteit 
WORKSHOP – RONDE 1 

De verantwoordelijkheid voor de Centrale Opleidingscommissie (COC) voor het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen wordt groter. Wat is nodig om deze toezichthoudende rol in te kunnen invullen? Hoe combineer je deze rol met stimuleren en samen leren? In deze workshop worden na een inleiding over het veranderde toezicht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de gevolgen voor de rol van de COC wensen ten aan zien van professionalisering van de COC opgehaald en worden best practices gedeeld.


Selecteren kun je leren; van onderbuikgevoel naar evidence bij de werving en selectie van personeel
WORKSHOP  - RONDE 1 en 2 

In deze sessie zullen wij de kennis omtrent procedures van werving en selectie van personeel in het algemeen en hoe deze in te zetten bij de selectie van aios in het bijzonder uiteenzetten. Speciale aandacht gaat uit naar het objectief beoordelen van kandidaten, in plaats van beoordelen vanuit het onderbuikgevoel, met daarnaast als doel streven naar een meer diverse beroepsgroep. Diversiteit om te voldoen aan de roep vanuit de beroepsgroep om specialisten op te leiden met ervaring op andere gebieden anders dan alleen wetenschappelijk, zoals onderwijs, management, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. We dagen de deelnemers uit om de eigen selectieprocedure onder de loep te nemen en in gesprek te gaan over eventuele veranderingen en verbeteringen.


Toepassing van de digitale leeromgeving binnen medische vervolgopleidingen ‘best practices’ 
SYMPOSIUM - RONDE 1 en 2

Door fysiek onderwijs te ondersteunen met verschillende online leervormen, wordt het onderwijs interactiever en aantrekkelijker gemaakt en kan het leren meer just-in-time plaatsvinden. Daarom zijn veel wetenschappelijke verenigingen gestart met het blended aanbieden van landelijk onderwijs door middel van de Digitale Leeromgeving (DLO). De DLO is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten vanuit het project Opleiden 2025. Het heeft als doel krachtenbundeling en samenwerking binnen de wetenschappelijke verenigingen te verbeteren en modernisering van het onderwijs te faciliteren.
Tijdens dit symposium delen drie wetenschappelijke verenigingen: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie hun eerste ervaringen met het aanbieden van blended onderwijs en het werken met de leeromgeving. Elke vereniging vertelt over de structuur en achterliggende basisprincipes van het onderwijs, laten zien hoe dit is uitgewerkt in de leeromgeving en lichten toe welke lessons learned door andere onderwijsmakers (opleiders, docenten, onderwijskundigen, aios) toegepast kunnen worden.


Zorgevaluatie in de opleidingspraktijk 
SYMPOSIUM – RONDE 1 en 2

De houdbaarheid van de zorg voor de toekomst is een belangrijke opgave en vormt dan ook het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Passende zorg moet daar een bijdrage aan leveren. Passende zorg betekent onder andere dat zorg wordt geleverd die effectief is. Door de zorg die we leveren continu te evalueren doormiddel van zorgevaluatieonderzoek, kunnen we steeds meer bewijzen welke zorg voor welke patiënt het beste is. Daarnaast kan dit betekenen dat we bepaalde zorg niet of minder gaan leveren. Tijdens het MMV congres 2021 hebben we in een symposium over zorgevaluatie een poll gehouden. Uitkomst was dat nagenoeg 100% van de deelnemers vond dat zorgevaluatie onderdeel van de opleiding zou moeten zijn.   

Daarom willen we dit jaar samen met aios, opleider en ander deelnemers verkennen hoe we morgen zorgevaluatie in de opleiding vorm kunnen gaan geven op de werkvloer. Wat is er nodig om de eerste stap te zetten?


WORKSHOPS RONDE 2 | RONDE 3

 

Banner MMV-congres 2022

Workshopronde 2

Aan de slag met educatieve escapespellen 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Een educatief escapespel maakt leren leuk en een directe koppeling van leerdoelen aan puzzels maakt het spelen leerzaam. Deelnemers aan deze workshop lossen door samen te werken puzzels op om uiteindelijk de eindcode te kraken. Je ontdekt dat het spelen van een educatief escapespel zowel digitaal, fysiek als in een combinatie van beiden toepasbaar is. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het ontwikkelen van eigen een spel en de toepassingsmogelijkheden in de opleiding. Ervaar dat je ook op afstand samen met plezier kunt leren. Speel je mee?


De groene GGZ 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Natuur is goed voor de gezondheid, en dat inspirerende inzicht komt steeds meer naar voren in onze gezondheidszorg. Ziekenhuizen zorgen voor binnenstebuiten en sommige huisartsen werken met Natuur op Recept. natuur, 'De Groene GGZ' is een groeiende beweging, maar daarbij blijft het wel van belang om ‘evidence based’ te werken. In deze workshop bieden we een overzicht van de staat van de evidence én inspireren we met een praktijkverhaal. Deelnemers krijgen handvatten om de inzichten te vertalen naar hun eigen opleidings- en werkpraktijk.


De kracht van reflectie 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Elke aios heeft unieke talenten. Deze komen alleen niet altijd volledig tot zijn recht, bijvoorbeeld door een verstoorde werk-privébalans of onvoldoende begeleiding vanuit de opleidingsgroep. Veel vaker heeft het echter te maken met eigen overtuigingen, normen en waarden die zijn meegegeven vanuit de opvoeding. Deze bepalen in grote mate hoe er wordt gecommuniceerd, gehandeld en welke keuzes worden gemaakt. Reflecteren is een krachtig hulpmiddel om blinde vlekken te leren zien. Als je inzicht hebt in je eigen patronen, kun je besluiten om andere keuzes te maken. En daarmee is reflecteren een belangrijk onderdeel van het leer- en groeiproces van een aios. Maar hoe doe je dat? Welke vragen moet je als opleider stellen om een aios aan te zetten tot diepgaande reflectie? En hoe zorg je dat reflecteren meer wordt dan ‘tips’ en ‘tops’ benoemen? Ervaar de kracht van reflectie in deze workshop bedoeld voor aios en opleiders.


De kunst van goed opleiden zit 'm in een goed recept 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Een goed recept kent vooral goede ingrediënten en weten wanneer en hoeveel je van iets moet toedienen. Het vraagt aandacht. Datzelfde geldt voor opleiden. Wat maakt dat het gaat schiften in de opleiding en hoe kan je dat voorkomen? Dat vraagt aandacht van opleider én aios. Niemand kan het alleen, een goede opleiding creëer je samen. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over belangrijke ingrediënten van opleiden. Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, op de bodem brandt het wel eens aan. En soms duurt het even voordat je dat doorhebt. Deze workshop geeft je inzicht in dit proces en in je eigen soms onbewuste bijdrage hieraan. Hoe het anders kan? Daar krijg je handvatten voor en ga je interactief mee aan de slag al tijdens deze workshop, waarbij luchtigheid én diepgang ingrediënten zijn.


De Mindsetmeter: katalysator voor de groeimindset van jezelf en je organisatie 
WORKSHOP – RONDE 2 

Een voortdurend veranderende werkcontext, vraagt van zorgprofessionals een mindset gericht op continue ontwikkeling, ofwel: een ‘groeimindset’. Behalve voor individuele zorgprofessionals, geldt dit ook voor zorgorganisaties. Het leveren van optimale zorg aan patiënten kan immers alleen met een cultuur gericht op (samen) leren en verbeteren. 
 

In deze workshop maak je kennis met de Mindsetmeter , een instrument die in kaart brengt in hoeverre een individu of groep over een groeimindset beschikt en praktische handvatten biedt om aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van de groeimindset. Ook hoor je over de ervaringen van het St Antonius Ziekenhuis die de Mindsetmeter inzette ter optimalisering van hun leerklimaat.


Eigenaarschap in verbinding 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Waar we geleerd hebben te vertrouwen op onze intellectuele intelligentie, kennis en inzichten zijn we de verbinding met ons lijf kwijtgeraakt. En daarmee ook de verbinding met wat ons informeert over hoe we ons voelen en wat we nodig hebben in het moment. Essentieel om open en aanwezig te kunnen zijn in de interactie met anderen. Wanneer we de brug kunnen slaan tussen denken (hoofd) en voelen (lijf), krijgen we veel maar handvatten en mogelijkheden om te navigeren in samenwerking en relaties 

In de workshop onderzoeken we welke rol de verbinding tussen hoofd en lijf speelt in je hoedanigheid als opleider. Vanuit die verbinding onderzoek je eigen voorkeurspatronen en wat voor effect die hebben op jezelf en mogelijk op de ander. Hoe kun je keuzes maken die jezelf en de ander positief beïnvloeden? De handvatten die geboden worden in de workshop zijn praktisch en direct toepasbaar in de werkrelaties.


Evaluatiebezoeken opleidingen 
WORKSHOP – RONDE 2 

Workshop voor visitatoren en opleiders. In de nieuwe toezichtsystematiek gaat vanaf 2025 het evaluatiebezoek de vijf-jaarlijkse opleidingsvisitatie vervangen. Wat houdt een evaluatiebezoek in? De insteek van een evaluatiebezoek is anders en heeft een veel meer reflecterend, proactief en misschien ook wel een coachend karakter. Deelnemers worden meegenomen in de doelstellingen van een evaluatiebezoek en uitgenodigd om vanuit het perspectief van een plenaire visitatie commissie (PVC) naast generieke gespreksonderwerpen na te denken over specifieke vakinhoudelijke of thematische gespreksonderwerpen bij een evaluatiebezoek. 


Genees-Kunst: the art & medicine
WORKSHOP – Ronde 2 

Van mindfulnesstraining weten we al langer dat het bijdraagt aan veerkracht ten aanzien van stress en aan verstevigen van beroepsoverstijgende competenties als: waarnemingsvermogen, meta-cognitie, visuele diagnostische, communicatieve en creatieve probleemoplossende vaardigheden. Wist jij echter dat deze vaardigheden ook versterkt worden door kunst te beleven? Dat dokters die regelmatig musea bezoeken, vaardiger worden en als empathischer worden ervaren?   

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en het Museum van de Geest  zijn een samenwerking aangegaan om in Nederland uniek aanbod te ontwikkelen voor zorgprofessionals. Professionals als jij worden uitgedaagd, geïnspireerd en uitgenodigd om anders te kijken, eigen reacties te observeren en nieuwsgierigheid keer op keer opnieuw wakker te maken. Zo word je je meer bewust van je eigen voor- en afkeuren, train je het vermogen om echt te kijken en echt te luisteren en verstevig je helderheid van geest en een warm hart. Dat kan alleen maar tot betere patiëntenzorg leiden!  

Kom jij ook nieuwsgierig zijn en verwonderen met Jolien Posthumus (programmamanager Mentale Gezondheid & Mindfulnesstrainer, Museum van de Geest) en Barbara Doeleman-van Veldhoven (founder BFC Compassionate Care & Mindful Medicine)? Meld je dan nu aan!


Haal meer uit je opleiders 
WORKSHOP- RONDE 1, 2 en 3 

Het doel van deze workshop is om de feedback van de aios optimaal te benutten voor de professionalisering van de opleiders. Tijdens de sessie delen we interactief ervaringen aan de hand van de volgende twee vragen: Draagt de feedback van de aios bij aan de professionalisering van de opleiders ? Een enquête binnen de opleidingsgroepen neurologie in Nederland liet zien dat feedbackinstrumenten zoals SETQ en EFFECT niet overal optimaal worden benut. 70% van de respondenten gaf aan dat de uitkomsten van de feedback niet zichtbaar bijdragen aan professionalisering van de opleiders.     Hoe kan de feedback van de aios beter bijdragen aan de professionalisering van de opleiders? Een recent opgestelde best practice ‘feedbackmethoden voor neurologen’ voorziet in praktische handvatten.


Het waardevolle vitaliteitsgesprek binnen de opleiding 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2 

Voorkom burn-out en vergroot het werkplezier met een waardevol vitaliteitsgesprek als onderdeel van de opleiding. Het behouden en vergroten van de vitaliteit van aios vereist een opleidingsspecifieke aanpak. In deze workshop bespreken we hoe een waardevol vitaliteitsgesprek - een noodzakelijke eerste stap in elke aanpak - gevoerd kan worden. Een waardevol vitaliteitsgesprek gaat over het individu en diens werkomgeving, adresseert ervaringen en beleid, is specifiek voor elke opleiding en maakt onderscheid tussen aios en opleiders. Ter voorbereiding en ondersteuning van het vitaliteitsgesprek is de Vita-tool beschikbaar. De Vita-tool brengt zowel de ervaren vitaliteit als de beïnvloedende factoren in kaart, voor aios en opleiders. In deze workshop introduceren de ontwikkelaars wat de Vita-Tool doet voor opleidingen, en hoe opleidingen deze gebruiken om vitaliteit onderbouwd en effectief te bepreken met hun aios en/of opleiders. Eerste ervaringen en verrassende inzichten met de Vita- tool worden gedeeld om vervolgens in groepen in gesprek te gaan over vitaliteit-in-de-context. 


Hoe empathisch moet de opleider zijn? 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Hoe empathisch moet een opleider zijn? Kan je ook te empathisch zijn en wat zijn daar de mogelijke ervaringen van? Maar hoe zit het dan met sympathie en compassie?
In deze sessie een korte introductie over het begrip empathie, over het definitieprobleem en over verschillende visies op empathie. In deze workshop gaan we op interactieve wijze reflecteren en discussiëren over dit onderwerp. Na afloop van deze workshop heb je geleerd te reflecteren op het nut, zin en doel van empathie en op je eigen handelen rondom dit onderwerp.


Individualiseren van je opleiding: grijp je kans 
SYMPOSIUM – RONDE 1, 2 en 3 

Dit symposium bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel worden kort het concept en het belang van individualiseren uiteengezet en wordt gekeken welke kansen EPA-geleid opleiden daartoe binnen de specialistenopleiding geeft.  Het tweede deel van de sessie bestaat uit een presentatie van verschillende aios die hun opleiding al geïndividualiseerd hebben. Op bijvoorbeeld het gebied van onderzoek, onderwijs, buitenlandstage of over de grenzen van je eigen opleiding heen kijken. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen van individualiseren die de sprekers hebben ervaren. Hierna volgt een interactieve discussie en de deelnemers met de nadruk op wat individualiseren voor iedere aios kan betekenen en hoe je individualiseren voor je kunt laten werken.


Individueel leren en toch interprofessioneel opleiden in palliatieve zorg: van droom naar realiteit
WORKSHOP - RONDE 1 en 2

Als aios wil je actueel op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en goed zijn voorbereid op wat de gezondheidszorg van je vraagt. In het Integraal Zorgakkoord 2022 wordt samenwerken in netwerken in en tussen goed opgeleide teams als één van de pijlers genoemd voor de beste zorg met betrekking tot diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Hoe zorg je er nu voor dat nieuwe ontwikkelingen en interprofessioneel opleiden vorm krijgen in de alledaagse praktijk? In een van de deelprojecten in Opleiden 2025 sloegen O2PZ, LUMC en AmsterdamUMC de handen ineen voor de Interprofessionele netwerkstage palliatieve zorg. In deze netwerkstage zijn twee pilots (door)ontwikkeld om interprofessionele palliatieve zorg vorm te geven. Op zodanige wijze dat aios hun eigen leerpad kunnen bepalen en tegelijkertijd werken aan opleidingsdoelen.

In deze workshop presenteren we het model voor de interprofessionele netwerkstage palliatieve zorg en delen we specifiek de resultaten van de pilot van het LUMC: een hybride SPOC (e-learning) palliatieve zorg. Vervolgens zullen jullie het gesprek met elkaar voeren over interprofessioneel opleiden en palliatieve zorg. Wat doe je al? Wat gaat goed, en wat kan beter? Zouden deze voorbeelden iets voor jou kunnen zijn? En wat heb je nodig voor de volgende stap?


Interprofessioneel opleiden, hoe pak je dat aan? 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Verschillende interprofessionele experimenten zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd en leveren een schat aan interessante inzichten op. Nu ben jij aan zet, maar hoe pak je dit aan? In deze workshop worden tips gedeeld over hoe je in je eigen organisatie aan de slag kan met interprofessioneel opleiden. 


Interprofessionele werkvormen 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2 

Steeds vaker wordt een patiënt door verschillende zorgprofessionals tegelijkertijd of direct opeenvolgend behandeld. Om te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd en blijft, is het nodig dat deze zorgprofessionals interprofessioneel samenwerken. Het afgelopen jaar zijn meer dan 25 interprofessionele werkvormen, ontwikkeld door collega’s uit het land, verzameld en gebundeld. In deze workshop ga je een aantal werkvormen ervaren. 


Leren van uitval en re-integratie onder aios 
WORKSHOP – RONDE 2 

Elke aios begint vol enthousiasme de opleiding tot specialist. Maar soms loopt het spaak en valt de aios langdurig of permanent uit. Zeer zelden is dit een vrijwillige keus. Uitval uit de opleiding komt overal voor en neemt misschien wel toe. Als het dan lukt om terug te keren naar de opleiding, is re-integratie niet makkelijk. Terwijl je zelf nog kwetsbaar bent, moet je je een weg zien te banen door regels en je staande houden in een omgeving met hoge werkdruk. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de aios, maar ook voor de opleider. Als opleiding hebben we (ex)aios kindergeneeskunde uit regio Utrecht gevraagd wat hun ervaringen waren tijdens korte of langere uitval. In deze interactieve workshop delen we achtergrondinformatie over uitval en de verassende inzichten, maar gaan we vooral met jullie in gesprek over dit moeilijke maar relevante onderwerp.


Met trillende handen: angst voor de afdeling heelkunde 
SYMPOSIUM – RONDE 2 

Hoe kunnen we negatieve verwachtingen en stereotypen over de afdeling heelkunde verhelpen? Anno 2022 heersen onder co-assistenten nog steeds de aloude stereotypen van chirurgen en de afdeling heelkunde. De helft van de co-assistenten betreedt de coschappen met negatieve verwachtingen welke het welbevinden, de coschapervaring en carrièrekeuzes negatief kunnen beïnvloeden. In dit interactieve symposium wordt een recent enquête onderzoek hierover belicht, dat onder de co-assistenten van Opleidingsregio Zuidwest Nederland is gedaan. Daarna volgt een brainstorm over de oorzaken en oplossingen ten aanzien van het imagoprobleem van de afdeling heelkunde en over wat ook andere afdeling van dit voorbeeld kunnen leren. 


Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap.   
 
Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Online onderwijs verzorgen. Hoe doe je dat? 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Een goede online onderwijsbijeenkomst verzorgen waarbij de deelnemers actief betrokken worden, dat is best een uitdaging. In deze workshop leer je een aantal tools om je online onderwijs interessant te houden én voldoende interactie met je deelnemers te hebben.


Openheid na incidenten 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd. In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties. Het is complexer dan een regulier slechtnieuwsgesprek. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: fout gegaan of fout gedaan. 
Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Overkoepelende Opleidingenstructuur voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen 
SYMPOSIUM – RONDE 1 en 2 

Hoe spelen de medisch-specialistische vervolgopleidingen (MSVO) in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? En hoe structureren we de medische vervolgopleidingen om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken? De Federatie Medisch Specialisten heeft binnen het project Opleiden 2025 een vernieuwde overkoepelende opleidingenstructuur geschetst. Een structuur die niet alleen toekomstbestendig en werkbaar is, maar ook de bevlogenheid van specialisten in opleiding borgt door in te spelen op een betere balans tussen werk en privé. Met deze schets wil de Federatie handvatten voor discussie bieden om uiteindelijk te komen tot een advies voor een overkoepelende opleidingenstructuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen. 

In dit symposium wordt de schets toegelicht en gaan we op interactieve wijze in gesprek hierover.


Palliatieve zorg voor moslimpatiënten 
WORKSHOP – RONDE 1 en 2  

De islamitische gemeenschap in Nederland groeit en wordt ouder. Voor deze ouderwordende populatie is zorg rondom het levenseinde een onderwerp dat steeds relevanter wordt. Vaak is het de eerste keer dat families in Nederland met palliatieve zorg te maken krijgen. Deze zorg is anders dan men gewend is in het land van herkomst, waardoor bij de zorg voor deze patiënten veel komt kijken. Ook de coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om als zorgverlener in staat te zijn om cultuur- en religiesensitieve zorg te verlenen. MEDIC heeft in samenwerking met theologen en medische experts een workshop ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan de visie van moslims op ziekte en dood, maar ook aan dilemma’s die zich kunnen voordoen bij het verlenen van palliatieve zorg voor islamitische patiënten.    

We hopen met deze workshop handvatten te geven om de communicatie tussen patiënt, familie en behandelaar te verbeteren. Maar ook om kennis van en begrip voor rituelen en tradities van moslimpatiënten rondom het sterfbed te vergroten.


Selecteren kun je leren; van onderbuikgevoel naar evidence bij de werving en selectie van personeel
WORKSHOP - RONDE 1 en 2 

In deze sessie zullen wij de kennis omtrent procedures van werving en selectie van personeel in het algemeen en hoe deze in te zetten bij de selectie van aios in het bijzonder uiteenzetten. Speciale aandacht gaat uit naar het objectief beoordelen van kandidaten, in plaats van beoordelen vanuit het onderbuikgevoel, met daarnaast als doel streven naar een meer diverse beroepsgroep. Diversiteit om te voldoen aan de roep vanuit de beroepsgroep om specialisten op te leiden met ervaring op andere gebieden anders dan alleen wetenschappelijk, zoals onderwijs, management, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. We dagen de deelnemers uit om de eigen selectieprocedure onder de loep te nemen en in gesprek te gaan over eventuele veranderingen en verbeteringen.


Toepassing van de digitale leeromgeving binnen medische vervolgopleidingen ‘best practices’ 
SYMPOSIUM – RONDE 1 en 2  

Door fysiek onderwijs te ondersteunen met verschillende online leervormen, wordt het onderwijs interactiever en aantrekkelijker gemaakt en kan het leren meer just-in-time plaatsvinden. Daarom zijn veel wetenschappelijke verenigingen gestart met het blended aanbieden van landelijk onderwijs door middel van de Digitale Leeromgeving (DLO). De DLO is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten vanuit het project Opleiden 2025. Het heeft als doel krachtenbundeling en samenwerking binnen de wetenschappelijke verenigingen te verbeteren en modernisering van het onderwijs te faciliteren.

Tijdens dit symposium delen drie wetenschappelijke verenigingen: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie hun eerste ervaringen met het aanbieden van blended onderwijs en het werken met de leeromgeving. Elke vereniging vertelt over de structuur en achterliggende basisprincipes van het onderwijs, laten zien hoe dit is uitgewerkt in de leeromgeving en lichten toe welke lessons learned door andere onderwijsmakers (opleiders, docenten, onderwijskundigen, aios) toegepast kunnen worden.


Zorgevaluatie in de opleidingspraktijk 
SYMPOSIUM – RONDE 1 en 2

De houdbaarheid van de zorg voor de toekomst is een belangrijke opgave en vormt dan ook het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Passende zorg moet daar een bijdrage aan leveren. Passende zorg betekent onder andere dat zorg wordt geleverd die effectief is. Door de zorg die we leveren continu te evalueren doormiddel van zorgevaluatieonderzoek, kunnen we steeds meer bewijzen welke zorg voor welke patiënt het beste is. Daarnaast kan dit betekenen dat we bepaalde zorg niet of minder gaan leveren. Tijdens het MMV congres 2021 hebben we in een symposium over zorgevaluatie een poll gehouden. Uitkomst was dat nagenoeg 100% van de deelnemers vond dat zorgevaluatie onderdeel van de opleiding zou moeten zijn.   

Daarom willen we dit jaar samen met aios, opleider en ander deelnemers verkennen hoe we morgen zorgevaluatie in de opleiding vorm kunnen gaan geven op de werkvloer. Wat is er nodig om de eerste stap te zetten?
 

WORKSHOPS RONDE 1 | RONDE 3

 

 

Banner MMV-congres 2022

Workshopronde 3

Aan de slag met educatieve escapespellen 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Een educatief escapespel maakt leren leuk en een directe koppeling van leerdoelen aan puzzels maakt het spelen leerzaam. Deelnemers aan deze workshop lossen door samen te werken puzzels op om uiteindelijk de eindcode te kraken. Je ontdekt dat het spelen van een educatief escapespel zowel digitaal, fysiek als in een combinatie van beiden toepasbaar is. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het ontwikkelen van eigen een spel en de toepassingsmogelijkheden in de opleiding. Ervaar dat je ook op afstand samen met plezier kunt leren. Speel je mee?


Ben jij al een T-shaped professional?  
SYMPOSIUM – RONDE 3 

Een symposium over opleiden en interprofessioneel samenwerken om integrale zorg te realiseren. Psychische en lichamelijke ziekten versterken elkaar. Dit vraagt een integrale blik van de medisch specialist. In de praktijk vinden we nog steeds schotten tussen lichamelijke en psychische zorg. Wat is er in de opleiding nodig om integrale zorg te realiseren? Een specialist met een generalistische blik? Of een generalist met een specialistische blik? En hoe kunnen we als zorgprofessionals interprofessioneel samenwerken voor de beste uitkomst voor de patiënt? In dit symposium verkennen we de mogelijkheden naar digitale innovaties die interprofessionele consultatie vergemakkelijken.


De groene GGZ 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Natuur is goed voor de gezondheid, en dat inspirerende inzicht komt steeds meer naar voren in onze gezondheidszorg. Ziekenhuizen zorgen voor binnenstebuiten en sommige huisartsen werken met Natuur op Recept. natuur, 'De Groene GGZ' is een groeiende beweging, maar daarbij blijft het wel van belang om ‘evidence based’ te werken. In deze workshop bieden we een overzicht van de staat van de evidence én inspireren we met een praktijkverhaal. Deelnemers krijgen handvatten om de inzichten te vertalen naar hun eigen opleidings- en werkpraktijk.


De kracht van reflectie 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Elke aios heeft unieke talenten. Deze komen alleen niet altijd volledig tot zijn recht, bijvoorbeeld door een verstoorde werk-privébalans of onvoldoende begeleiding vanuit de opleidingsgroep. Veel vaker heeft het echter te maken met eigen overtuigingen, normen en waarden die zijn meegegeven vanuit de opvoeding. Deze bepalen in grote mate hoe er wordt gecommuniceerd, gehandeld en welke keuzes worden gemaakt. Reflecteren is een krachtig hulpmiddel om blinde vlekken te leren zien. Als je inzicht hebt in je eigen patronen, kun je besluiten om andere keuzes te maken. En daarmee is reflecteren een belangrijk onderdeel van het leer- en groeiproces van een aios. Maar hoe doe je dat? Welke vragen moet je als opleider stellen om een aios aan te zetten tot diepgaande reflectie? En hoe zorg je dat reflecteren meer wordt dan ‘tips’ en ‘tops’ benoemen? Ervaar de kracht van reflectie in deze workshop bedoeld voor aios en opleiders.


De kunst van goed opleiden zit 'm in een goed recept 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Een goed recept kent vooral goede ingrediënten en weten wanneer en hoeveel je van iets moet toedienen. Het vraagt aandacht. Datzelfde geldt voor opleiden. Wat maakt dat het gaat schiften in de opleiding en hoe kan je dat voorkomen? Dat vraagt aandacht van opleider én aios. Niemand kan het alleen, een goede opleiding creëer je samen. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over belangrijke ingrediënten van opleiden. Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, op de bodem brandt het wel eens aan. En soms duurt het even voordat je dat doorhebt. Deze workshop geeft je inzicht in dit proces en in je eigen soms onbewuste bijdrage hieraan. Hoe het anders kan? Daar krijg je handvatten voor en ga je interactief mee aan de slag al tijdens deze workshop, waarbij luchtigheid én diepgang ingrediënten zijn.


De kunst van het opleiden in veranderende tijden 
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Opleiden is kennis doorgeven. Maar hoe kunnen we de jonge dokters die gewend zijn aan bookings.com en Uber opleiden voor de maatschappij van morgen? Hoe kunnen we de fantastische digitale technieken inzetten voor meer werkplezier voor de artsen en verpleegkundigen en betere kwaliteit van zorg voor de patiënten?  Een goed opleider helpt de identiteit van de opleiding vormen, met veel ruimte voor authenticiteit en groei, maar binnen veilige kaders. Kunst kan helpen om die identiteit als zorgverlener op een manier in te vullen die toekomstbestendig is.  
 
In deze workshop gaan we samen aan de slag bij vragen als: hoe begeleid ik een aios als we niet meer fysiek in het ziekenhuis werken? Hoe werken we meer en beter samen met andere partijen die belangrijk zijn in de gezondheidszorg? Hoe kunnen we de digitale mogelijkheden gebruiken, zodat de dokter meer ruimte, tijd en energie overhoudt voor warme en menselijke zorg op de juiste plek. En geven we een antwoord op de vraag hoe kunst daar in een rol kan spelen.


De Vitale Dappere Dokter 
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Met het programma De Vitale Dappere Dokter worden anios en aios begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling als arts maar vooral als mens. In dit door de JNIV bekroonde programma worden onderwerpen besproken zoals: wat zijn mijn kwetsbaarheden, valkuilen en beperkingen en hoe zorg ik ervoor dat ze in mijn voordeel gaan werken, hoe om te gaan met onzekerheid en twijfels maar ook wat betekent geluk voor jou. Middels een presentatie zal de inhoud van het programma worden besproken om zo een kijkje te geven in wat we doen en om daarnaast te kunnen inspireren of dit ook iets voor jouw ziekenhuis of vakgroep zou kunnen zijn. 


Effect van hiërarchie op inter- en intraprofessioneel leren samenwerken 
WORKSHOP – RONDE 3 

Medische zorg en opleiding kent diepgewortelde, traditionele hiërarchieën. Hiërarchische dynamieken kunnen zowel constructief als belemmerend zijn voor inter- en intraprofessioneel leren samenwerken. De maatschappelijke veranderingen vragen om gedrags- en cultuurverandering naar even waardigheid tussen specialismen en tussen aios en supervisors. In hoeverre spelen hiërarchische dynamieken een rol binnen jouw context/opleiding? Hoe kun je zorgen voor een positief effect op even waardigheid? Deze vragen en meer bespreken we aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen. Deelnemers gaan aan de slag met het constructief inzetten van hiërarchie om aios inter- en intraprofessioneel te leren samenwerken. 


Effectief samenwerken op basis van compassie 
WORKSHOP – RONDE 3 

Hoe kan het dat sommige teams in de zorg excelleren, terwijl andere teams achterblijven op het gebied van samen leren en innoveren? In hoeverre kan het individu (jij) daar invloed op uitoefenen? Deze workshop richt zich op welke rol vaardigheden als compassie en mindfulness spelen in een effectieve samenwerking. En hoe kunnen deze vaardigheden verder ontwikkeld worden? Hoe bouw je aan wederzijds vertrouwen waarin je elkaar ook heldere feedback kan geven? Tijdens de workshop zullen presentatie, oefeningen en het uitwisselen van ervaringen worden afgewisseld.

Kijk hier voor meer informatie over de spreker, Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine


Eigenaarschap in verbinding 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Waar we geleerd hebben te vertrouwen op onze intellectuele intelligentie, kennis en inzichten zijn we de verbinding met ons lijf kwijtgeraakt. En daarmee ook de verbinding met wat ons informeert over hoe we ons voelen en wat we nodig hebben in het moment. Essentieel om open en aanwezig te kunnen zijn in de interactie met anderen. Wanneer we de brug kunnen slaan tussen denken (hoofd) en voelen (lijf), krijgen we veel maar handvatten en mogelijkheden om te navigeren in samenwerking en relaties 

In de workshop onderzoeken we welke rol de verbinding tussen hoofd en lijf speelt in je hoedanigheid als opleider. Vanuit die verbinding onderzoek je eigen voorkeurspatronen en wat voor effect die hebben op jezelf en mogelijk op de ander. Hoe kun je keuzes maken die jezelf en de ander positief beïnvloeden? De handvatten die geboden worden in de workshop zijn praktisch en direct toepasbaar in de werkrelaties.


Europees richtlijnonderwijs en kostenbewuste zorg
SYMPOSIUM – RONDE 3

In 2019 heeft het Cost-Conscious Healthcare consortium (CocoCare) een innoverend trainingsprogramma ontwikkeld om aios te betrekken bij de ontwikkeling van hoogwaardige evidence-based richtlijnen waarbij ook de kostenaspecten van zorg worden meegenomen. De doelen van het trainingsprogramma zijn: Verbetering van de kennis en het gebruik van richtlijnen, aios de competenties meegeven om kostbewuster te werken en aios voorlichting geven over richtlijnontwikkeling en implementatie. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op hoe het trainingsprogramma is geïmplementeerd bij aios uit heel Europa en geëvalueerd. Gevolgd door een interactieve discussie over verschillende manieren om gezondheidsprofessionals te trainen in richtlijnontwikkeling.


Haal meer uit je opleiders 
WORKSHOP - RONDE 1, 2 en 3 

Het doel van deze workshop is om de feedback van de aios optimaal te benutten voor de professionalisering van de opleiders. Tijdens de sessie delen we interactief ervaringen aan de hand van de volgende twee vragen: Draagt de feedback van de aios bij aan de professionalisering van de opleiders ? Een enquête binnen de opleidingsgroepen neurologie in Nederland liet zien dat feedbackinstrumenten zoals SETQ en EFFECT niet overal optimaal worden benut. 70% van de respondenten gaf aan dat de uitkomsten van de feedback niet zichtbaar bijdragen aan professionalisering van de opleiders.     Hoe kan de feedback van de aios beter bijdragen aan de professionalisering van de opleiders? Een recent opgestelde best practice ‘feedbackmethoden voor neurologen’ voorziet in praktische handvatten.  


Hoe besluit de landelijke RGS geschillencommissie?
WORKSHOP  - RONDE 3

Als een geschil tussen de aios en de opleider onbemiddelbaar is, dan kan de aios de geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verzoeken om een uitspraak. Deze landelijke geschillencommissie bestaat uit een medisch specialist, een aios, meestal van hetzelfde specialisme als de verzoekende aios en één of twee juristen. In veel gevallen  gaat het in dit soort geschillen om het besluit van de opleider om de opleiding van de aios te beëindigen. De RGS publiceert de uitspraken anoniem op de website en geeft informatie over de kans van de aios om de opleiding te mogen vervolgen. Een gang naar de rechtbank is daarna nog mogelijk, maar aios doen dat zelden. In deze workshop geven we een inkijkje in de procedure van de landelijke RGS geschillencommissie en stellen we onszelf de vraag: Wat kunnen we leren van deze geschillen om het opleiden van de aios te verbeteren?


Hoe empathisch moet de opleider zijn? 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Hoe empathisch moet een opleider zijn? Kan je ook te empathisch zijn en wat zijn daar de mogelijke ervaringen van? Maar hoe zit het dan met sympathie en compassie?
In deze sessie een korte introductie over het begrip empathie, over het definitieprobleem en over verschillende visies op empathie. In deze workshop gaan we op interactieve wijze reflecteren en discussiëren over dit onderwerp. Na afloop van deze workshop heb je geleerd te reflecteren op het nut, zin en doel van empathie en op je eigen handelen rondom dit onderwerp.


Individualiseren van je opleiding: grijp je kans 
SYMPOSIUM – RONDE 1, 2 en 3 

Dit symposium bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel worden kort het concept en het belang van individualiseren uiteengezet en wordt gekeken welke kansen EPA-geleid opleiden daartoe binnen de specialistenopleiding geeft.  Het tweede deel van de sessie bestaat uit een presentatie van verschillende aios die hun opleiding al geïndividualiseerd hebben. Op bijvoorbeeld het gebied van onderzoek, onderwijs, buitenlandstage of over de grenzen van je eigen opleiding heen kijken. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen van individualiseren die de sprekers hebben ervaren. Hierna volgt een interactieve discussie en de deelnemers met de nadruk op wat individualiseren voor iedere aios kan betekenen en hoe je individualiseren voor je kunt laten werken.


Interprofessioneel opleiden, hoe pak je dat aan?
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Verschillende interprofessionele experimenten zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd en leveren een schat aan interessante inzichten op. Nu ben jij aan zet, maar hoe pak je dit aan? In deze workshop worden tips gedeeld over hoe je in je eigen organisatie aan de slag kan met interprofessioneel opleiden.


Masterclass visiteren van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten  
WORKSHOP – RONDE 1 en 3 

Visiteren kun je leren. Het is de kunst om in een kort tijdsbestek de juiste informatie boven water te krijgen en een goed beeld te vormen van het opleidingsklimaat of de opleidingslocatie. De juiste vragen stellen en doorvragen waar nodig is een vaardigheid die je kunt trainen. Onder leiding van zeer ervaren visitatoren vanuit de RGS wordt in een masterclass naar aanleiding van een realistisch scenario een visitatie-onderdeel in kleine groepen nagespeeld, met directe feedback en feed-forward.


Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap.   
 
Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Online onderwijs verzorgen. Hoe doe je dat? 
WORKSHOP – RONDE 2 en 3 

Een goede online onderwijsbijeenkomst verzorgen waarbij de deelnemers actief betrokken worden, dat is best een uitdaging. In deze workshop leer je een aantal tools om je online onderwijs interessant te houden én voldoende interactie met je deelnemers te hebben.


Openheid na incidenten 
WORKSHOP – RONDE 1, 2 en 3 

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd. In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties. Het is complexer dan een regulier slechtnieuwsgesprek. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: fout gegaan of fout gedaan. 
Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Transitie van zorg; de betekenis voor het samen werken en leren van zorgprofessionals 
WORKSHOP – RONDE 3 

Om de beste zorg voor de patiënt na te streven is een optimale samenwerking tussen zorgverleners van groot belang met name wanneer zorg zich verplaatst. Hoe kan het gebruiken en toepassen van nieuwe (digitale) zorg- en samenwerkingsvormen in de gezondheidszorg hier een rol in spelen? Tijdens deze workshop gaan we dieper in op casuïstiek gericht op het belang van transitie tussen de huisartspraktijk en het ziekenhuis. We nemen de deelnemers mee in de transitie-projecten in het HagaZiekenhuis en we gaan dieper in op de wetenschappelijke onderzoeken die gaande zijn rond transitie in de zorg (zoals het Haags CONCERT-onderzoek). Tot slot staan we stil bij wat dit alles betekent voor het leren en samenwerken in transitie in de zorg voor zorgprofessionals. Tussen de voordrachten nemen we uitgebreid de tijd voor vragen en discussie. Het is de bedoeling dat de deelnemers na afloop: 

  • weten hoe teleconsult, tele-diagnostiek en meekijkconsult gebruikt kunnen worden;
  • weten hoe de patiënt bij deze nieuwe dynamiek te betrekken;
  • kennis hebben van wat dit alles vraagt van de zorgprofessionals;
  • kunnen reflecteren op hun eigen rol en opvattingen in transitie in de zorg;
  • voornemens kunnen formuleren over toekomstige activiteiten in het kader van leren en samenwerken in transitie in de zorg.

 

WORKSHOPS RONDE 1 | RONDE 2