Uitkomstgerichte zorg

In het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg (looptijd 2018-2022) werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg samen om de zorg verder te verbeteren en af te stemmen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. 

Daarom richt het programma zich niet alleen op meer inzicht in uitkomsten of om een verandering in houding en gedrag (van zowel patiënten als zorgprofessionals). De zorg anders organiseren en inkopen is ook een belangrijk thema van het programma, net als de juiste ICT-ondersteuning.

Meer inzicht in uitkomsten

De ambitie van het programma Uitkomstgerichte Zorg is om voor 50% van de ziektelast afspraken te maken over welke uitkomstinformatie we landelijk gaan verzamelen. Binnen het programma coördineert de Federatie Medisch Specialisten het thema ‘Meer inzicht in uitkomsten’. 

Ziekenhuizen verzamelen data, artsen registreren klinische data en patiënten leveren via vragenlijsten hun uitkomsten aan, zoals de PROM (patient reported outcome measures). Deze data worden vaak niet op dezelfde wijze verzameld. Daardoor is informatie landelijk niet te vergelijken en kunnen uitkomsten niet worden gebruikt om gericht de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Deze uitkomsten kunnen ook onvoldoende worden benut in het beslisproces van de dokter en patiënt. 

Daarom richt het programma zich niet alleen op meer inzicht in uitkomsten of om een verandering in houding en gedrag (van zowel patiënten als zorgprofessionals). De zorg anders organiseren en inkopen is ook een belangrijk thema van het programma, net als de juiste ICT-ondersteuning.

Meer inzicht in uitkomsten

De ambitie van het programma Uitkomstgerichte Zorg is om voor 50% van de ziektelast afspraken te maken over welke uitkomstinformatie we landelijk gaan verzamelen. Binnen het programma coördineert de Federatie Medisch Specialisten het thema ‘Meer inzicht in uitkomsten’.

Ziekenhuizen verzamelen data, artsen registreren klinische data en patiënten leveren via vragenlijsten hun uitkomsten aan, zoals de PROM (patient reported outcome measures). Deze data worden vaak niet op dezelfde wijze verzameld. Daardoor is informatie landelijk niet te vergelijken en kunnen uitkomsten niet worden gebruikt om gericht de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Deze uitkomsten kunnen ook onvoldoende worden benut in het beslisproces van de dokter en patiënt.

Landelijke sets uitkomstinformatie

In totaal komen voor 59 aandoeningen landelijke sets met uitkomstinformatie beschikbaar. Dit kunnen aandoeningen zijn waar als een kwaliteitsregistratie voor bestaat, maar ook aandoeningen zonder kwaliteitsregistratie worden meegenomen.
Per aandoening wordt vastgelegd welke uitkomsten precies moeten worden gemeten. Denk aan factoren zoals medische aspecten, maar ook de vraag hoe het leven van een patiënt eruitziet na een behandeling. Deze uitkomsten ondersteunen proces van samen beslissen tussen arts en patiënt en en levert informatie op zodat waar nodig de zorg kan worden verbeterd.

Generieke PROM

De uitkomstinformatie bestaat uit zowel klinische uitkomsten, die door de zorgverlener worden gerapporteerd als patiënt gerapporteerde uitkomsten. Sommige van die aspecten zijn op alle patiënten van toepassing, los van de aandoening waarvoor ze worden behandeld. Hiervoor worden landelijke vragenlijsten voor patiënten vastgesteld, ook wel generieke PROMs (door patiënt gerapporteerde uitkomsten), zodat de patiënt deze generieke vragen maar eenmalig hoeft in te vullen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten binnen het thema ‘Meer inzicht in uitkomsten’.