Platform Oncologie - SONCOS

De Federatie Medisch Specialisten en SONCOS hebben een gezamenlijke ambitie om de oncologische patiëntenzorg te verbeteren. Om te komen tot gezamenlijke agendavoering en beleidsontwikkeling, is het Platform Oncologie - SONCOS opgericht. Als onderdeel van de Federatie vertegenwoordigt het platform de wetenschappelijke verenigingen die zich bezighouden met oncologische zorg.

Het platform is multidisciplinair omdat de zorg voor oncologiepatiënten vanuit de verschillende specialismen en beroepsgroepen vaak nauw met elkaar zijn verbonden. Een platform, waar gezamenlijk over de oncologische zorg nagedacht kan worden, is daarom belangrijk voor de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast zorgt het voor aansluiting bij de zorg in de praktijk. 

Oncologische zorg

Het doel van het platform is om de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden en te blijven verbeteren. Het platform adviseert daarvoor op verzoek het bestuur van de Federatie wanneer het oncologie betreft of vertegenwoordigt de Federatie bij externe gremia. Een van de belangrijkste activiteiten van het platform is het uitbrengen van het jaarlijkse normeringsrapport. Dit rapport wordt in het platform jaarlijks herzien en bevat de normen voor oncologische zorg. Op basis van dit normeringsrapport wordt jaarlijks ook een uitvraag gedaan bij de ziekenhuizen. Dit biedt inzichten in de kwaliteit van de oncologische zorg.

Het platform is daarnaast belangrijk voor het delen van kennis. Voor de leden van het platform worden een aantal keer per jaar platformbijeenkomsten georganiseerd.

Bekijk ook

Webinars

Contact

Platform Oncologie - SONCOS

​soncos@demedischspecialist.nl / (088) 505 34 34