Samenstelling van het Platform Oncologie - SONCOS

Het Platform Oncologie-SONCOS bestaat uit gemandateerden namens de wetenschappelijke verenigingen en gemandateerden namens andere organisaties betrokken bij het onderwerp oncologie, welke (ook) gezamenlijk in de Stichting SONCOS deelnemen.

Bestuur

  • Prof. dr. M. (Marcel) Verheij, voorzitter Radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc
  • Dr. A.N.M. (Machteld) Wymenga, secretaris Internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Dr. P. (Peter) van Duijvendijk, penningmeester Chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuizen Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)
  • Dr. T. (Thijs) van Dalen Chirurg-oncoloog, Diakonessenhuis Portefeuillehouder richtlijnen
  • Drs. C.W.M.M. (Monique) Bloemers Radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek Secretaris Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Prof. dr. J.A. (Hans) Langendijk Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Dr. M. (Maartje) Los Internist-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) Portefeuillehouder normeringsrapport
  • Dr. A.J. (Arjen) Witkamp Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)

Ondersteuning

M. (Marieke) Hermsen MSc, beleidsadviseur Federatie Medisch Specialisten

Leden van het platform

* De NVCO, NVGIC en de NVvL zijn officiële subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Contact

soncos@demedischspecialist.nl / (088) 505 34 34

Meer informatie over het platform