Samenstelling van het Platform Oncologie - SONCOS

Het Platform Oncologie-SONCOS bestaat uit gemandateerden namens de wetenschappelijke verenigingen en gemandateerden namens andere organisaties betrokken bij het onderwerp oncologie, welke (ook) gezamenlijk in de Stichting SONCOS deelnemen.

Bestuur

Prof. dr. M. (Marcel) Verheij, voorzitter

Radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc

Dr. A.N.M. (Machteld) Wymenga, secretaris

Internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)

Dr. P. (Peter) van Duijvendijk, penningmeester

Chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuizen Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)

Dr. T. (Thijs) van Dalen

Chirurg-oncoloog, Diakonessenhuis Portefeuillehouder richtlijnen

Drs. C.W.M.M. (Monique) Bloemers

Radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek Secretaris Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Prof. dr. J.A. (Hans) Langendijk

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Dr. M. (Maartje) Los

Internist-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) Portefeuillehouder normeringsrapport

Dr. A.J. (Arjen) Witkamp

Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)

Ondersteuning

M. (Marieke) Hermsen MSc, beleidsadviseur Federatie Medisch Specialisten

Leden van het platform

* De NVCO, NVGIC en de NVvL zijn officiële subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Contact

Platform Oncologie - SONCOS soncos@demedischspecialist.nl (088) 505 34 34