Samenstelling van het Platform Oncologie - SONCOS

Het Platform Oncologie-SONCOS bestaat uit gemandateerden namens de wetenschappelijke verenigingen en gemandateerden namens andere organisaties betrokken bij het onderwerp oncologie, welke (ook) gezamenlijk in de Stichting SONCOS deelnemen.

Bestuur

 • Prof. dr. M. (Marcel) Verheij, voorzitter
  Radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc
 • Dr. A.N.M. (Machteld) Wymenga, secretaris
  Internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Dr. P. (Peter) van Duijvendijk, penningmeester
  Chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuizen
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)
 • Dr. T. (Thijs) van Dalen
  Chirurg-oncoloog, Diakonessenhuis
  Portefeuillehouder richtlijnen
 • Drs. C.W.M.M. (Monique) Bloemers
  Radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek
  Secretaris Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Prof. dr. J.A. (Hans) Langendijk
  Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Dr. M. (Maartje) Los
  Internist-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
  Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  Portefeuillehouder normeringsrapport
 • Dr. A.J. (Arjen) Witkamp
  Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)

Ondersteuning

M. (Marieke) Hermsen MSc, beleidsadviseur Federatie Medisch Specialisten

Leden van het platform

* De NVCO, NVGIC en de NVvL zijn officiële subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Contact

soncos@demedischspecialist.nl / (088) 505 34 34

Meer informatie over het platform