Platform Informatiebeleid – CMIO-netwerk

Het Platform Informatiebeleid – CMIO-netwerk is het platform van de Federatie Medisch Specialisten voor het onderwerp informatiebeleid. De ambitie van de Federatie is: eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik. Het verbeteren van de kwaliteit van de tijdens het zorgproces vastgelegde gegevens, de uitwisseling van die gegevens met de patiënt en mede-behandelaars, het verminderen van administratielast en het bevorderen van digitale innovatie staan daarin centraal. In het platform werken leden van het Chief Medical Information Officers (CMIO)-netwerk en vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen samen aan kennisdeling op deze thema’s.

Het doel van het platform is het stimuleren van digitalisering van de zorg om zo de kwaliteit van zorg te verhogen, netwerkgeneeskunde te bevorderen en digitale innovatie te stimuleren. Binnen het platform worden kennis en expertise gebundeld waardoor het informatiebeleid in de zorg aansluit bij de praktijk en wensen van de medisch specialist. Het platform adviseert het bestuur van de Federatie over ontwikkelingen binnen het informatiebeleid. Het platform is daarnaast dé plaats voor het delen van kennis. Voor de leden van het platform worden een aantal keer per jaar platform bijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarbij de actualiteit wordt besproken, kennis wordt gedeeld en ontwikkelingen binnen het informatiebeleid worden besproken. 

Het doel van het platform is het stimuleren van digitalisering van de zorg om zo de kwaliteit van zorg te verhogen, netwerkgeneeskunde te bevorderen en digitale innovatie te stimuleren. Binnen het platform worden kennis en expertise gebundeld waardoor het informatiebeleid in de zorg aansluit bij de praktijk en wensen van de medisch specialist. Het platform adviseert het bestuur van de Federatie over ontwikkelingen binnen het informatiebeleid. Het platform is daarnaast dé plaats voor het delen van kennis. Voor de leden van het platform worden een aantal keer per jaar platform bijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarbij de actualiteit wordt besproken, kennis wordt gedeeld en ontwikkelingen binnen het informatiebeleid worden besproken.

CMIO

De CMIO slaat als praktiserend arts met kennis van informatietechnologie een brug tussen ict en de gezondheidszorg. De CMIO heeft daarmee een strategische rol en voortrekkersfunctie in de digitalisering van de zorg in het ziekenhuis. Een CMIO is door de medische staf gemandateerd en erkend gesprekspartner van de raad van bestuur.

De CMIO richt zicht op de processen en technologische innovaties die communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren tussen patiënt en zorgprofessional, alsmede tussen de zorgprofessionals onderling, zodat zorg op afstand en samenwerken in een zorgnetwerk echt mogelijk zijn. Daarnaast zet de CMIO zich in voor de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties, zoals de inzet van geavanceerde data-analyse technologie voor het verbeteren en voorspellen van zorguitkomsten uit routinematig verzamelde gegevens.

De CMIO stimuleert digitale vaardigheden en gedragsverandering bij artsen, zodat huidige en toekomstige zorgprofessionals de technologische veranderingen in de zorgsector kunnen toepassen. Vrijwel ieder Nederlands ziekenhuis heeft inmiddels een CMIO aangesteld. De ambitie is om het aantal CMIO's in Nederland uit te breiden, zodat hun expertise in ieder ziekenhuis beschikbaar is. Lees meer in het Visiedocument CMIO 2025.

Contact

Platform Informatiebeleid - CMIO-netwerk

cmio@demedischspecialist.nl

(088) 505 34 34