Ziekenhuiszorg ouderen verder verbeterd

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is in 2012 verder verbeterd. Wel blijven er op regionaal niveau verschillen zichtbaar in de kwaliteit van de zorg. Dit blijkt uit recente rapporten van onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en KWF Kankerbestrijding.

Katalysator

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen zijn verheugd over de verbeteringen maar vinden dat de regionale verschillen moeten worden teruggedrongen. De OMS en de wetenschappelijke verenigingen pleiten daarom voor gecoördineerde uitbreiding van kwaliteitsregistraties. Volgens de OMS en de wetenschappelijke verenigingen is goede kwaliteitsinformatie een krachtige katalysator voor betere zorg.

Winst

Uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van maandag 27 januari 2014 blijkt dat de zorg in Nederlandse ziekenhuizen in 2012 vooral op het gebied van operaties, de oncologische zorg en geboortezorg is verbeterd. Ook in de zorg voor patiënten met een herseninfarct is grote winst geboekt, aldus de IGZ.

Verschillen

Uit een gezamenlijk rapport van IKNL en KWF Kankerbestrijding blijkt eveneens dat de kwaliteit van zorg hoog is. Wel verschillen de overlevingskansen van kankerbehandelingen tussen bepaalde ziekenhuizen. Uitgebreidere kwaliteitsregistraties kunnen deze verschillen verder terugdringen.