Elsevier brengt vijf jaar prestaties ziekenhuizen in beeld

Op woensdag 29 oktober publiceerde Elsevier de resultaten van vijf jaar onderzoek naar de patiëntveiligheid en medische zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is gedaan op basis van de honderden indicatoren van onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarover ziekenhuizen verplicht prestaties openbaar maken.

Op de bijeenkomst van Elsevier getiteld ‘Wie durft? Van registreren naar publiceren’, sprak ook OMS-bestuurslid Marcel Daniëls. De vraag aan hem was: wat willen medisch specialisten kwijt? Daniëls: “We zijn opgeschoven van het achterhouden van gegevens naar het meer naar buiten brengen van gegevens. Gegevens, ranglijsten, je kunt erop spugen, je kunt erop tegenzijn, maar het is uiteindelijk een spiegel om de zorg verder te verbeteren. Er is dus geen discussie meer óf data naar buiten moeten komen, maar hóe die data naar buiten komen.”

Maar wat te doen met die berg informatie?

Daniëls: “Anno 2014 zijn we als dokter in gesprek met de patiënt, de relatie is evenwichtiger geworden, ook door de hoeveelheid aan informatie die aan patiënten geboden wordt. Dit heeft ook invloed op onze houding als dokters: we willen niet meer op een voetstuk staan, maar meer een gelijkwaardige relatie hebben met de patiënt.” Hij wees daarbij op het project Samen Beslissen waarin de OMS samen optrekt met de NPCF. Doel hiervan is het gesprek in de spreekkamer tussen arts en patiënt verder te verbeteren. “Het is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist om aan patiënten goede en zinnige informatie te verschaffen. Daarom moeten we doorgaan op de ingeslagen weg, de juiste informatie genereren met kwaliteitsregistraties, en deze informatie gebruiken in dialoog met de patiënt.”