Wv-en delen ervaringen en aanpak opleidingsplan

Vanuit het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) worden maar liefst 21 concilia van wetenschappelijke verenigingen ondersteund bij het herzien van hun opleidingsplan. Al deze concilia willen hun aios bekwaam kunnen verklaren op relevante beroepsactiviteiten. Het opnemen van EPA’s in het opleidingsplan lijkt daarvoor een geschikt middel.
Maar hoe formuleer je praktische, overzichtelijke en vooral werkbare EPA’s? Dat was het thema van de uitwisselingsbijeenkomst vanuit de Raad Opleiding van de Federatie op donderdag 10 maart jongstleden.

Marieke Bolk, projectleider Onderwijskundige consequenties binnen RIO, trapte de bijeenkomst af. “Bij de ondersteuning van de concilia merken we dat vrijwel iedereen bij het formuleren van EPA’s tegen dezelfde vragen aanloopt. Ook horen we regelmatig de vraag ‘hoe doen andere opleiders en opleidingsondersteuners dit?’. Het leek ons daarom een goed plan om mensen bij elkaar te brengen, zodat ze hun aanpak en ervaringen kunnen delen.”

Voorbeelden uit de praktijk

De trekkers vanuit de concilia KNO, Urologie en Revalidatiegeneeskunde waren bereid om tijdens deze bijeenkomst hun zoektocht naar de juiste EPA’s toe te lichten. De concepten van hun werk werden gedeeld. Dit nodigde uit tot discussie over het aantal EPA’s, de relatie tussen thema’s en EPA’s en de manier waarop verdiepingsmogelijkheden in de EPA kunnen worden verwerkt. Ook werd gesproken over de rol van het e-portfolio en de manier waarop je de achterban van opleiders en aios kan betrekken in het proces van EPA’s formuleren en selecteren.

Vanuit Anesthesiologie, Kindergeneeskunde en Interne geneeskunde zijn concept-EPA’s ontwikkeld die op dit moment als pilot getest worden. Deze concept-EPA’s zijn gepubliceerd op de website van het samenwerkingsproject Specialistenopleiding Op Maat (SOM).