Werkbezoek Franciscus Gasthuis & Vlietland

De aanpak van de coronacrisis, de opmars van digitale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Een greep uit de onderwerpen die tijdens een werkbezoek van de Federatie Medisch Specialisten aan het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam aan bod kwamen. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem sprak onder meer met kno-arts en voorzitter van de specialistencoöperatie Rose Marijn Teeuw en bestuursvoorzitter Marjolein Tasche over de laatste ontwikkelingen in hun ziekenhuis.

Het Rotterdamse ziekenhuis investeert momenteel onder andere in digitale zorg, met het devies: digitaal als het kan, fysiek als het moet. Zo werd tijdens het werkbezoek getoond hoe virtual reality wordt ingezet bij de opleiding van medisch specialisten. Van Benthem werd ook bijgepraat over hoe medisch specialisten werk maken van de juiste zorg op de juiste plek. Het ziekenhuis wil de beweging structureel inbedden in de hele organisatie en in de samenwerking met de zorgpartners. Onder andere door samenwerking met de eerste lijn hoeven de patiënten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland voor hun behandeling niet meer persé naar het ziekenhuis.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is een van de tientallen ziekenhuizen waar medisch specialisten samenwerken in een specialistencoöperatie. Alle 300 medisch specialisten, zowel in dienstverband als vrijgevestigd, zijn bij deze coöperatie aangesloten. Er werd met een aantal medisch specialisten gesproken over hoe deze samenwerkingsvorm de gelijkgerichtheid in hun ziekenhuis bevordert.

Eerder dit jaar interviewde de Federatie in het kader van de juiste zorg op de juiste plek Rose Marijn Teeuw en Esther Alders over hoe zij deze beweging binnen hun ziekenhuis aanjagen. Alle vakgroepen nemen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland activiteiten voor de juiste zorg op de juiste plek structureel mee in hun jaarplannen, en de voortgang is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medisch managers en de directeuren zorg.

Lees het volledige interview