Voorbereiding operatie bij patiënten zonder COVID-19

Patiënten kunnen besmet zijn met het COVID-19-virus, maar nog geen klachten hebben. De leidraad ‘Voorbereiding operatie bij patiënten zonder COVID-19’ beschrijft welke maatregelen zorgverleners kunnen treffen als patiënten zonder klachten geopereerd moeten worden.

De adviezen in de leidraad zijn opgesteld ter bescherming van de patiënt, zorgprofessionals en de andere patiënten. Er wordt onder andere geadviseerd om bij alle patiënten die een operatie moeten ondergaan een COVID-19 test af te nemen en een CT-scan uit te voeren. De leidraad is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en onder leiding van de Federatie Medisch Specialisten. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunde het proces.

Download de leidraad