Verdergaande samenwerking medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen (WV’en) zijn vergevorderd om met ingang van 1 januari 2015 samen te werken in een nieuwe organisatie voor medisch specialisten.

Door het bundelen van krachten van alle medisch specialisten zal het accent nog meer gaan liggen op verantwoorde medisch zorg, kwaliteit en opleiding. En daarnaast is het doel om te zorgen voor een optimale belangenbehartiging van alle medisch specialisten in Nederland.

2014 is een overgangsjaar waarin de voorbereiding naar een nieuwe federatie van alle medisch specialisten zal plaatsvinden.