LAD en Federatie Medisch Specialisten tekenen samenwerkingsovereenkomst

De LAD en de nog op te richten Federatie Medisch Specialisten hebben op 11 december 2014 de samenwerkingsovereenkomst getekend. Met dit heuglijke feit is de samenwerking van LAD en Federatie Medisch Specialisten voor de medisch specialisten officieel vastgelegd.

Belangenbehartiging

Deze samenwerking betekent een bundeling van krachten van beide organisaties. Een krachtig en eenduidig geluid van medisch specialisten aan cao tafels, in Den Haag en tegenover andere partijen in de zorg, is essentieel voor het succesvol behartigen van hun belangen. De LAD blijft ook belangenbehartiger van de overige artsen in dienstverband en de Federatie wordt de beroepsorganisatie voor alle medisch specialisten.

Individuele rechtshulp

De individuele rechtshulp bieden de Federatie Medisch Specialisten en de LAD in gezamenlijkheid vanuit het nieuwe Kennis- en Dienstverlengingscentrum (het KDC). Meer informatie hierover volgt.

Foto: Frank de Grave (toekomstig voorzitter Federatie Medisch Specialisten) en Christiaan Keijzer (voorzitter LAD) zijn verheugd met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst.