Leden OMS plaveien weg voor soepele overgang naar Federatie

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) wijzigt haar statuten per 1 januari 2014 en verkleint onder meer het bestuur naar 5 leden. De OMS bereidt zich hiermee al voor op de vorming van de Federatie Medisch Specialisten Nederland (FMSN) per 1 januari 2015. Zo plaveit de OMS de weg voor een soepel verloop van het overgangsjaar 2014. De leden van de OMS besloten dit tijdens de extra algemene ledenvergadering (ALV) op donderdagavond 19 december 2013.

Met de verwachte instemming van deze ALV zijn de wijzigingen officieel goedgekeurd. Dezelfde wijzigingen waren al positief ontvangen door de vorige ALV op 28 november 2013. Omdat daar niet tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig was, was een extra ALV nodig voor de formele goedkeuring.

Akkoord met dubbellidmaatschap

Ook gingen de aanwezige leden akkoord met het voorgestelde dubbellidmaatschap van de OMS en de LAD. De OMS en de LAD gaan intensief en structureel met elkaar samenwerken, onder andere op het gebied van cao-onderhandelingen.

Formele benoeming bestuursleden

Behalve de statutenwijzigingen en het dubbellidmaatschap stond de formele benoeming van het bestuur van de OMS met uitzondering van de algemeen voorzitter conform de nieuwe statuten op de agenda. Ook hier stemden de leden mee in, waardoor de bestuursleden De Jonge, Daniƫls en Ten Kate-Booij nu formeel ook zijn aangesteld als voorzitters van de Raden Beroepsbelangen, Kwaliteit en Opleiding. Bestuurslid Winkel wordt geen voorzitter van een Raad maar wordt als bestuurder belast met het bureau en de financiƫn van de OMS. Mede omdat penningmeester Van den Wijngaart, met het oog op de gewenste verkleining van het bestuur, tijdens de laatste ALV afscheid nam als bestuurslid. Algemeen voorzitter Frank de Grave was tijdens de vorige ALV op 28 november al herbenoemd.