Presidium Federatie Medisch Specialisten Nederland gekozen

Op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) woensdag 18 december, het onafhankelijk overleg tussen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen, stond de verkiezing van het Presidium op de agenda. Van de vijf kandidaten kregen Frank Bosch (internist) en Albert Smeets (radioloog) de meeste stemmen van de leden van het BOO. Zij zullen samen met onafhankelijk voorzitter Rutger-Jan van der Gaag met ingang van 1 januari 2014 het Presidium vormen. Dit Presidium zal samen met het bestuur van de OMS in het overgangsjaar de nieuwe federatie zorgvuldig voorbereiden.

De nieuwe Federatie wordt ondersteund door een Federatiebureau, het huidige OMS-bureau, waarbij elke wetenschappelijke vereniging haar eigen bureau houdt voor ondersteuning op verenigingsniveau.

Ruim 21.000 specialisten stemmen in met federatie

Inmiddels hebben al 27 van de 29 wetenschappelijke verenigingen ingestemd om in 2014 toe te werken naar een Federatie Medisch Specialisten Nederland. Dat zijn ruim 21.000 medisch specialisten van de 21.750 geregistreerde medisch specialisten.