3 vragen over pensioenaftopping ggz

Psychiaters in dienstverband hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao, die loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. Tijdens de raadpleging over het akkoord zijn vragen gesteld over de pensioenaftoppingsafspraak.

Op 24 mei bereikten FBZ/LAD, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord met GGZ Nederland voor een nieuwe Cao GGZ. Hoewel de onderhandelingen aanvankelijk stroef begonnen, zijn goede afspraken gemaakt, waardoor zoveel mogelijk werknemers in de ggz erop vooruitgaan. Zo krijgen ze een salarisverhoging van in totaal 2,95%, een eindejaarsuitkering die stapsgewijs toegroeit naar een volledige 13e maand (8,33%) en twee maal een eenmalige uitkering. Daarnaast komt er een onderzoek naar gezond roosteren en moeten werkgevers samen met ondernemingsraden uiterlijk 1 juli volgend jaar een plan hebben opgesteld voor de aanpak van werk- en regeldruk. Verder is afgesproken dat werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage.

Vragen over pensioenaftopping

Van de psychiaters die hun stem uitbrachten, stemde de overgrote meerderheid in met de nieuwe cao. Wel werden een paar vragen gesteld over (de uitvoering van) de pensioenaftoppingsafspraak. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde:

 1. De pensioenaftoppingsteruggave geldt vanaf 2017; waarom niet ook over 2015 en 2016?
  De inzet bij de onderhandelingen was om een structurele en volledige teruggave (100% dus) te bewerkstelligen én compensatie over 2015 en 2016. Het pensioenaftoppingsdossier lag echter uitermate gecompliceerd: niet voor niets hebben de LAD en FBZ, met steun van de Federatie Medisch Specialisten, twee keer een zondagsdienst moeten initiëren én een derde actie moeten aankondigen. GGZ Nederland was aanvankelijk niet bereid om überhaupt tot een teruggave over te gaan. Dat we van niets naar 100% zijn gegaan, zegt dus wel iets, en dat is mede gelukt door de druk die psychiaters hebben uitgeoefend.
  Voorwaarde voor het krijgen van die 100% was dat er geen teruggave voor 2015 en 2016 zou gelden. De onderhandelingsdelegatie heeft daarmee ingestemd, omdat psychiaters veel meer hebben aan een 100% teruggave die structureel is (en dus óók in de toekomst geldt) dan een tijdelijke, niet-volledige teruggave over slechts twee jaar.

 2. Wat betekenen de afspraken voor werknemers die bijvoorbeeld op 1 september dit jaar uit dienst gaan? Krijgen zij ‘alsnog’ een teruggave van hun werkgever?
  Jazeker. Hoewel de cao op 1 maart ingaat, geldt de pensioenaftoppingsafspraak vanaf 1 januari 2017. Als iemand op die datum in een ggz-instelling werkte, en op 1 september uit dienst gaat, krijgt hij dus een teruggave over de maanden januari tot en met augustus.

 3. Geldt de pensioenaftoppingsafspraak alleen voor huidige werknemers of ook voor mensen die later in dienst treden?
  Een harde eis tijdens de onderhandelingen was dat de teruggave structureel zou zijn: dat betekent dat die óók in de toekomst geldt, en dat is gelukt. Als iemand bijvoorbeeld op 1 oktober 2017 in dienst treedt, geldt de teruggave dus ook voor hem.

Zodra ook de uitslag van de ledenraadpleging van de andere cao-partijen bekend is, wordt het akkoord uitgewerkt in een cao-tekst.