Veldraadpleging Zorgagenda door RVS

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt zorgverleners, hulpverleners, bestuurders, patiënten, cliënten en mantelzorgers in Nederland, om mee te denken over hoe verder te gaan met de thema’s die in de Zorgagenda voor een gezonde samenleving (21 april 2017) zijn vastgesteld.

Op de agenda staan zes onderwerpen over zorg en hulp in Nederland die de RVS voor de komende jaren belangrijk vindt. Onderwerpen, waar niet zomaar één oplossing voor is, maar de RVS wel graag regering en het parlement over wil adviseren. De raadpleging helpt de RVS concrete adviezen te formuleren over hoe de komende jaren in een gezonde samenleving kan worden geïnvesteerd.

Wilt u als medisch specialist uw ervaringen en ideeën delen met de RVS, dan kunt u de vragenlijst invullen.

De vragenlijst staat open tot 21 augustus 2017.