Update werken als zzp’er: hervatting handhaving verder opgeschort

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan nieuwe regelgeving voor zzp’ers. Het doel is om opdrachtgevers en zzp’ers zekerheid te geven over de beoordeling van hun werkrelatie en het voorkomen van schijnzelfstandigheid. In afwachting op een nieuw kabinet wordt de hervatting van handhaving voorlopig opgeschort. De Federatie raadt zzp’ers aan om de branchespecifieke modelovereenkomsten te blijven gebruiken die zijn ontwikkeld in overleg met de Belastingdienst.

De Federatie Medisch Specialisten, LHV, KNMT en VvAA blijven in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS de gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen:

  • zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is;
  • zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
  • zorg dat de nieuwe regelgeving aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt;
  • voorkom extra administratielast.

Webmodule

Door SZW is een webmodule ontwikkeld die opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid moet verschaffen of een opdracht buiten dienstvetrekking plaats kan vinden. Deze webmodule is de afgelopen maanden onder andere door medisch specialisten getest en niet bruikbaar gebleken. Er is sprake van diverse botsingen met zorgwetgeving, criteria die specifiek in de zorg juist wijzen op het ontbreken van een gezagsverhouding zijn niet verwerkt in de vraagstelling en de webmodule levert een forse administratieve last op. In een brief aan het ministerie van SZW pleiten de Federatie, LHV, KNMT en VvAA dan ook voor het blijven werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten als alternatief voor de webmodule. Dat kan voorlopig ook nog.

In een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer wordt kortweg geconcludeerd dat het aan een nieuw kabinet is om stappen te ondernemen rond werken als zelfstandige en of de webmodule al dan niet wordt ingevoerd. Tegelijkertijd wordt gemeld dat vooralsnog niet actief gehandhaafd wordt. Dat wil zeggen dat kwaadwillende bedrijven een boete kunnen krijgen en andere opdrachtgevers een waarschuwing krijgen van de Belastingdienst.

Download de modelovereenkomsten en lees meer op onze themapagina ZZP