ZZP

Medisch specialisten werken op vele manieren: in dienstverband in een umc of algemeen ziekenhuis, in vrij beroep in een algemeen ziekenhuis, of als zzp’er. En dan zijn er nog psychiaters die een eigen praktijk hebben. Zzp’ers werken in instellingen of andermans praktijken, parttime of als professioneel waarnemer. Volgens de Federatie zijn zzp’ers in de zorg essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is al enige tijd bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Medisch specialisten werken op vele manieren: in dienstverband in een umc of algemeen ziekenhuis, in vrij beroep in een algemeen ziekenhuis, of als zzp’er. En dan zijn er nog psychiaters die een eigen praktijk hebben. Zzp’ers werken in instellingen of andermans praktijken, parttime of als professioneel waarnemer. Volgens de Federatie zijn zzp’ers in de zorg essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.   

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is al enige tijd bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.  
 
In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie is samen met andere branche- en beroepsorganisaties van onder meer tandartsen en huisartsen bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als er nieuwe regelgeving komt. We blijven daarom in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS en politiek onze gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen: 

  • zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is; 
  • zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht; 
  • zorg dat de nieuwe regelgeving aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt;  
  • voorkom extra administratielast. 

Intensivering handhaving

Inmiddels heeft de minister van Sociale zaken in haar brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2022 de uitgangspunten en agenda vermeld om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt. Daarin wordt onder andere intensivering van handhaving aangekondigd. In een vervolgbrief van 16 december 2022 kondigt het kabinet aan dat wordt ingezet op een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en niet zelfstandigen. Het gaat daarbij onder andere om fiscale maatregelen. Maar ook door verduidelijking van regels ter beoordeling van een arbeidsrelatie. 

Vooral het laatste punt was aanleiding voor de betrokken zorgkoepels tot een brief aan de minister om betrokken te worden bij de uitwerking. Het gesprek hierover heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Voor nu adviseren wij:  

  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten (zie documenten). 
  • voor andere zzp-contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst. 

In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw fiscalist of met ons Kennis- en dienstverleningscentrum