ZZP

Medisch specialisten werken op vele manieren: in dienstverband in een umc of algemeen ziekenhuis, in vrij beroep in een algemeen ziekenhuis, of als zzp’er. En dan zijn er nog psychiaters die een eigen praktijk hebben. Zzp’ers werken in instellingen of andermans praktijken, parttime of als professioneel waarnemer. Volgens de Federatie zijn zzp’ers in de zorg essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is al enige tijd bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Medisch specialisten werken op vele manieren: in dienstverband in een umc of algemeen ziekenhuis, in vrij beroep in een algemeen ziekenhuis, of als zzp’er. En dan zijn er nog psychiaters die een eigen praktijk hebben. Zzp’ers werken in instellingen of andermans praktijken, parttime of als professioneel waarnemer. Volgens de Federatie zijn zzp’ers in de zorg essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.   

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is al enige tijd bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.  
 
In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie is samen met andere branche- en beroepsorganisaties van onder meer tandartsen en huisartsen bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als er nieuwe regelgeving komt. We blijven daarom in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS en politiek onze gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen: 

  • zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is; 
  • zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht; 
  • zorg dat de nieuwe regelgeving aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt;  
  • voorkom extra administratielast. 

Wetsvoorstel inzet zzp’ers

In oktober 2023 is het wetsvoorstel 'Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden' ingediend over de beoordeling van arbeidsrelaties, essentieel voor de beoordeling van een werkrelatie als dienstbetrekking of als zelfstandige. Volgens dit voorstel is spraken van werken in dienstverband als:

  • de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever, óf
  • de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever, én
  • de werknemer de arbeid niet voor eigen rekening en risico verricht.

Bij de voorgestelde toets zal in de zorg vaak sprake zijn van inbedding van de functie. Inbedding wil zeggen dat de opdrachtnemer zich heeft te conformeren aan de organisatie waarin hij werkzaam is. Ook kan sprake zijn van inhoudelijke aansturing vanwege locale kwaliteitseisen en -afspraken, die immers vanzelfsprekend zijn in de zorg. Ondanks de autonome positie van de zorgprofessional, kan door deze extra vereisten in de wet straks een arbeidsrelatie verondersteld worden, terwijl partijen dat zo niet bedoeld hebben. De Federatie heeft daarom samen met de LHV, de KNMT en de VvAA gereageerd op dit wetsvoorstel. Je vindt onze reactie van 20 november 2023 op deze pagina (zie gerelateerde documenten). 

Voor nu adviseren wij:  

  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten (zie documenten). 
  • voor andere zzp-contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst. 

In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw fiscalist of met ons Kennis- en dienstverleningscentrum