AVG helpdesk geeft antwoord op privacyvragen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) roept in het zorgveld nog de nodige vragen op. Met welke privacyaspecten moet je bijvoorbeeld rekening houden als je als medisch specialist videobelt met een patiënt bij een gezondheidsonderzoek? En welke rechten en plichten gelden er voor het vastleggen van informatie in het medisch dossier? Op de website avghelpdeskzorg.nl van het ministerie van VWS en diverse zorgkoepels staat informatie over verschillende aspecten van de AVG voor de sectoren zorg, welzijn en sport. 

Naast een A-Z overzicht met onderwerpen staan er diverse documenten op de website met achtergrondinformatie. In de rubriek ‘Vraag van de maand’ wordt een vraag beantwoord die via de helpdesk is binnengekomen, bijvoorbeeld of je medische gegevens van een patiënt per post mag opsturen. 

Bekijk de website avghelpdeskzorg.nl