Nog steeds zorgen om juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

In aanloop naar de behandeling van de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) in de Tweede Kamer begin 2023 vragen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten, Stichting COREON (Commissie Regelgeving Onderzoek), Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en Health-RI wederom aandacht voor de uitvoerbaarheid in de praktijk.  

In september 2021 hebben de partijen in een gezamenlijke brief hun zorgen geuit in aanloop naar de schriftelijke vragenronde. Ondanks dat de zorgen door het ministerie van VWS worden erkend blijft volgens de partijen nog te veel onduidelijk om de wet werkbaar te maken in de praktijk. Daarom vragen de partijen opnieuw aandacht voor hun zorgen en bieden de volgende twee oplossingsrichtingen aan:  

1. De Wzl als tussenstap bestempelen op weg naar integrale sectorale wet- en regelgeving en; 

2. Een nationaal zeggenschapsregister. Dit is in het belang van de patiënt, burger, zorgverlener en onderzoeker.  

Lees de volledige brief aan de Kamer hier