Update RIVM: vaccinatie van medische hoog-risicogroepen

Het RIVM geeft aan dat op basis van het advies van de Gezondheidsraad een klein aantal patiëntgroepen met een medische indicatie eerder in aanmerking komt voor een vaccinatie. Het gaat om groepen waarbij is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op een slecht beloop of overlijden door COVID-19.

Het RIVM benoemt de volgende hoog-risicogroepen:

  • Patiënten waarbij in de laatste 5 jaar bloedkanker is vastgesteld;
  • Patiënten met nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse);
  • Patiënten na orgaan- of stamcel of beenmergtransplantatie;
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie);
  • Patiënten met neurologische aandoeningen die leiden tot problemen met de ademhaling;
  • Mensen met het syndroom van Down (die nog niet zijn gevaccineerd, zoals bijvoorbeeld in een zorginstelling);
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht (Body Mass Index ≥40).
Op dit moment wordt door het RIVM in kaart gebracht om welke aantallen patiënten het gaat, zodat deze op de juiste manier en juiste locatie uitgenodigd en gevaccineerd kunnen worden.
 
Patiënten ontvangen vanzelf een oproep voor een vaccinatie.
 

Overige medische risicogroepen

Personen met een medische indicatie maar niet behorend tot de hoog-risicogroepen krijgen ook eerder een vaccinatie. Deze personen zullen worden uitgenodigd via de huisarts. In tijd zal dit plaatsvinden wanneer de 60-64-jarigen zijn gevaccineerd.
 

Eerst aangeboden vaccinatiemoment

Het kan gebeuren dat mensen uit de hoog-risicogroep nu al een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen op basis van hun leeftijd. Gezien de huidige schaarste van de vaccins, is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.
 
Meer informatie is ook te vinden op de website van het RIVM.