Update leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers ziekenhuis

De leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ is herzien. De voornaamste aanpassing in de leidraad betreft het advies om thuis te blijven bij klachten. Onder strikte voorwaarden mogen zorgmedewerkers met milde klachten in afwachting van hun test toch werken.

Het advies is aangepast omdat het thuisblijven van zorgmedewerkers bij toenemende prevalentie tot grote capaciteitsproblemen kan leiden. Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie: ‘De update van de leidraad schept nu mogelijkheden voor een uitzondering op de regel ‘thuisblijven bij klachten’, maar dan alleen bij grote capaciteitsproblemen waar grote zorgen zijn over de continuïteit van de zorg. Dit gebeurt uiteraard alleen met wederzijds goedvinden van werknemer en werkgever. De werknemer moet dan wel volledig beschermd werken en binnen één dag de uitslag van de test hebben.’

In de leidraad staat nu dat in een dergelijke uitzonderingssituatie overwogen kan worden om medewerkers met milde klachten, mits geen nauw contact, in afwachting van de testuitslag, toch te laten werken met een chirurgisch mond-neusmasker. Hierbij zijn milde klachten gedefinieerd als klachten anders dan koorts en/of benauwdheid. Een voorwaarde hierbij is dat de testuitslag binnen 24 uur beschikbaar is.

Voss: ‘Er zijn ziekenhuizen die kampen met grote capaciteitsproblemen. Dan is het van belang dat de striktheid van de leidraad niet tegenwerkt. Uiteraard is werken bij grote capaciteitsproblemen geen verplichting. Zeker niet. De ARBO-regels blijven van toepassing en de werkgever kan medewerkers niet verplichten tot werken als deze zich ziek voelt.’

De leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ bevat aanbevelingen voor een optimale inzet van ziekenhuismedewerkers, waarbij de gezondheid van de medewerkers zelf, en het minimaliseren van het risico op besmetting van patiënten, cliënten of collega’s, het uitgangspunt is. Het beschreven beleid is onder andere van toepassing voor alle ziekenhuizen en alle instellingen binnen de medisch-specialistische zorg.

Deze leidraad is geformuleerd door het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie en geldig vanaf 15 oktober 2020. Het document kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd. De meest actuele versie is de versie die staat op de website van de Federatie en het RIVM.

Download de leidraad