Update leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting

Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting geüpdatet. Deze update was nodig in verband met de stijgende incidentie/prevalentie van besmettingen met het coronavirus en de vele vragen uit het veld over persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Nieuw in de leidraad is het advies om een chirurgisch mondneusmasker of face-shield te dragen bij nauwe zorgcontacten met de patiënt, namelijk langer dan 15 minuten aaneengesloten binnen 1,5 meter. We volgen hiermee de definitie van nauwe contacten uit het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 van het RIVM. Daarnaast wordt in de leidraad de noodzaak van afstand houden in ruimtes zoals MDO-ruimtes, team- en koffiekamers extra benadrukt, en wordt er nadrukkelijk gewezen op de inrichting van goede ventilatie volgens RIVM-richtlijnen. Verder is het essentieel om het beleid zoals geformuleerd in de leidraad Inzet en testbeleid zorgmedewerkers te handhaven.

Werkvloer

Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘Op de werkvloer van ziekenhuizen en instellingen leven veel vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zeker na het dringende advies van de overheid vorige week om niet-medische mondneusmaskers in publieke binnenruimtes te dragen. Zorgverleners willen veilige patiëntenzorg leveren, en moeten tegelijkertijd natuurlijk ook zichzelf beschermen. Op basis van de laatste inzichten hebben we daarom de leidraad geüpdatet.’

Studies

Tot slot adviseert het expertiseteam Infectiepreventie om in de Nederlandse ziekenhuizen herhaaldelijk prospectieve studies uit te voeren. Andreas Voss, voorzitter van het expertiseteam: ‘In de groep die na screening op klachten aan de poort van het ziekenhuis aangemerkt wordt als niet-verdacht wordt dan gekeken bij welk percentage van die mensen het virus toch aangetroffen wordt. Zo houden we een vinger aan de pols en kunnen indien nodig op basis van de uitkomsten de leidraad bijstellen.’

Expertiseteams

De leden van het expertiseteam infectiepreventie dat de leidraad heeft opgesteld zijn medisch specialisten met een specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van infectiepreventie. In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. Alle documenten staan op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.

Download de leidraad