Update leidraad PBM in de poliklinische setting

Deze week is een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2. Deze update is geformuleerd door het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten onder voorzitterschap van Andreas Voss, arts-microbioloog, Radboud universitair medisch centrum/Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – NVMM.

De update kent twee wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Ten eerste is de 15 minuten grens losgelaten die eerder genoemd stond bij nauwe (zorg)contacten. Dit was van toepassing op patiënten in de zogenaamde ‘groene stroom’, dat wil zeggen patiënten die niet verdacht zijn van SARS-CoV-2 besmetting. Deze 15 minuten-grens wordt losgelaten vanwege de hogere besmettelijkheid van nieuwe varianten van het virus. Daarmee wordt het niet meer: binnen 1,5m en langer dan 15min een chirurgisch masker IIR dragen, maar bij zorgcontacten binnen 1,5m draag je altijd een chirurgisch masker IIR. Dit is eigenlijk al conform het huidige beleid in de meeste ziekenhuizen.

Ten tweede is een kleine tekstuele wijziging doorgevoerd. In pre-ambule is expliciet de zin opgenomen dat het in de leidraad over minimum vereisten gaat en dat op grond van een lokale risico-analyse verruiming van het beleid altijd mogelijk is. Dit stond al genoemd in de eerdere versie maar de werkgroep heeft het hiermee willen expliciteren.
Wat betreft de inzet van FFP2 maskers zijn geen wijzigingen in de Leidraad aangebracht. De aanbevelingen die hieromtrent gegeven worden zijn in lijn met het OMT advies dat hierover is uitgebracht.

Download de leidraad