Update leidraad ‘diagnostiek bij verdenking op COVID-19’

Het expertiseteam Diagnostiek van de Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘diagnostiek bij patiënten met opname-indicatie en verdenking op COVID-19’ herzien. In de leidraad is een stroomschema opgenomen waarmee de wijze van diagnosticeren van COVID-19 kan worden vastgesteld. Onder andere het gebruik en de betrouwbaarheid van de microbiologische test, de CT-scan en de inzet van serologie worden hierbij besproken.

Nieuw in deze versie van de leidraad is een paragraaf over het gebruik en de betrouwbaarheid van antigeensneltesten. Het expertiseteam Diagnostiek van de Federatie trekt op dit moment de conclusie dat er nog geen plek is voor het gebruik van een antigeensneltest om de diagnose COVID-19 vast te stellen bij patiënten die in het ziekenhuis worden gezien of opgenomen. Deze manier van testen is dan ook niet in het stroomschema opgenomen.

Stroomschema

Het schema begint bij een patiënt die binnenkomt op de SEH met klachten verdacht voor COVID-19. Indien deze patiënt een opname-indicatie heeft, start het proces voor COVID-19 diagnostiek. Door het inzetten van de microbiologische test (PCR), de eventuele inzet van serologie en het maken van een radiodiagnostiek (CT-scan) wordt gekeken of deze patiënt opgenomen moet worden op een COVID-afdeling of op een non-COVID afdeling. De mogelijkheid voor een alternatieve diagnose wordt een belangrijke factor bij een negatieve test. Het stroomschema kan aangepast worden aan de lokale logistiek en behoeften.

Expertiseteam

De leidraad ‘diagnostiek bij patiënten met opname-indicatie en verdenking op COVID-19’ is ontwikkeld door het expertiseteam Diagnostiek van de Federatie Medisch Specialisten. De medisch specialisten in het expertiseteam Diagnostiek zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR).

Download de leidraad