Update leidraad Corticosteroïden bij behandeling van COVID-19

De leidraad Corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19 geeft een update met betrekking tot de aanbevelingen voor het starten van dexamethason of ander steroïde in de verschillende fasen van COVID-19. Deze update vervangt de leidraad Corticosteroïden in beloop van COVID-19 pneumonie-/ARDS beeld van 24 juli.

Voor COVID-patiënten die op de verpleegafdeling extra zuurstof nodig hebben en patiënten die aan de beademing liggen, wordt geadviseerd om dexamethason 6 mg of een equivalent per dag te geven, en bij voorkeur minstens 7 dagen na de eerste ziektedag, gedurende maximaal 10 dagen. In de vorige versie van de leidraad stond dat dit in geselecteerde gevallen ‘slechts’ overwogen kon worden. De huidige ‘hardere’ aanbeveling is gebaseerd op geleidelijk toenemende wetenschappelijke onderbouwing voor het starten van steroïden.

Hoewel het wetenschappelijk bewijs hiervoor uiterst gering is, kan daarnaast worden overwogen een hoge(re) dosis steroïden te geven bij patiënten die in een eerdere fase van de ziekte al behandeld waren met 6 mg dexamethason of een equivalent gedurende een aantal dagen. Uiteraard moeten altijd andere oorzaken voor achteruitgang van de respiratoire toestand zoals andere infecties of longembolieën waar nodig worden uitgesloten.

Download de leidraad