Update COVID-leidraad Thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 aangepast. Deze leidraad biedt concrete aandachtspunten en besluitvormingscriteria voor de verwijzing en behandeling van deze groep patiënten.

De belangrijkste aanpassing betreft een nieuwe bijlage. Hierin wordt toegelicht waarom bij het maken van de beslissing over thuisbehandelen of verwijzen naar het ziekenhuis niet alleen mortaliteitscijfers maar de gehele context van de patiënt meegenomen moet worden.

De leidraad is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en een afgevaardigde van de KBO-PCOB en mede namens de Patiëntenfederatie Nederland (PFNL) en Alzheimer Nederland.

Bekijk de aangepaste leidraad