Transparantieregister Zorg beter doorzoekbaar

De Stichting Transparantieregister Zorg heeft de data op haar website beter doorzoekbaar gemaakt, waardoor het makkelijker is om na te gaan welke zorgprofessionals en zorgorganisaties met financiële relaties in het register staan. Op de website zijn checklists gepubliceerd met de BIG-nummers die in het register voorkomen, en een overzicht van alle zorginstellingen en patiëntenorganisaties met KvK-nummer. Dat meldt de stichting in een jaarbericht op haar website.

Verder scherpen de besturen van de onderliggende gedragscodes, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en Code Geneesmiddelenreclame (CGR), per 1 januari 2024 hun regels verder aan. Zo moet een raad van bestuur van een ziekenhuis vanaf volgend jaar sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten medeondertekenen voordat een zorgprofessional – of organisatie van zorgprofessionals verbonden aan dat ziekenhuis – een financiële relatie met commerciële partijen mag aangaan. Deze maatregel is in lijn met de aanbevelingen die zijn opgenomen in de handreiking ‘Governance financiële relaties’ die de Federatie Medisch Specialisten en NVZ eerder dit jaar hebben opgesteld. Deze handreiking heeft onder andere het doel om de interne transparantie in ziekenhuizen te waarborgen.

De stichting heeft ook haar cijfers over 2022 gepubliceerd; vorig jaar is er voor 86 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerking tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zorgaanbieders, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het overgrote deel van de vergoedingen vond plaats aan zorgorganisaties (91%) en een klein deel van dit totaalbedrag (8,9%) aan individuele zorgprofessionals.