IGJ controleert naleving regels gunstbetoon

De IGJ heeft met een steekproef onder negen leveranciers van medische hulpmiddelen meerdere dienstverleningsovereenkomsten en financiële transacties met zorgverleners gecontroleerd. In de meeste gevallen werd voldaan aan regelgeving met betrekking tot gunstbetoon, een aantal overeenkomsten is echter door de toezichthouder als onvoldoende beoordeeld.

In enkele gevallen waren de overeenkomsten onduidelijk, vooral over het aantal uren dienstverlening en de specificatie hiervan. In het aantal gevallen waarin er helemaal geen overeenkomst is opgesteld, heeft de IGJ waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat er bij ziekenhuizen te weinig aandacht is voor controle op financiële relaties tussen artsen en leveranciers en dat er in Nederland en Europa te weinig deskundigheid is op het onderwerp gunstbetoon. De IGJ blijft ziekenhuizen bezoeken om met bestuurders en zorgprofessionals over de naleving van de regelgeving in gesprek te gaan.

Handreiking

De Federatie vindt het belangrijk dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met leveranciers en daar transparant over zijn. De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie geeft hier handvatten voor. Meer informatie en een uitgebreide Q&A over het voorkomen van gunstbetoon is te vinden op onze speciale themapagina demedischspecialist.nl/belangenverstrengeling

Lees het nieuwsbericht op de website van de IGJ.