Herzien: Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie

De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is uitgebreid met aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek. Met deze aanvulling willen de Federatie, NVZ en NFU de transparantie over financiële relaties met de industrie optimaliseren. De organisaties vinden het essentieel dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met de industrie en daar transparant over zijn. 

Zowel raden van bestuur als zorgprofessionals krijgen door de aanbevolen acties inzicht in de financiële stromen in eigen huis, waardoor zij hier sturing aan kunnen geven. De handreiking bevat ook concrete adviezen om tot wederzijds inzicht in financiële stromen te komen en een integraal integriteitsbeleid te implementeren. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek door de industrie, dit is toegestaan voor zover het dienstverlening of sponsoring betreft.

Bovendien wordt in de handreiking een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven zoals de rol van inkoop bij het proces en het gebruik inkoopvoorwaarden. Daarnaast wordt een voorbeeldverklaring van nevenwerkzaamheden en -inkomsten toegevoegd voor alle leden van de medische staf, in zowel de periferie als de academie.