Tijdelijke aanpassing preventief maskerbeleid publieke ruimte ziekenhuizen

Vanwege de toenemende besmettingscijfers heeft het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten op verzoek van het OMT het preventief maskerbeleid in de publieke ruimte heroverwogen. Dit heeft geleid tot een voorlopige aanpassing in de matrix ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie’. De aanpassing zal in elk geval tot eind augustus gelden.

Het expertiseteam adviseert ziekenhuizen het preventief maskergebruik afhankelijk van de lokale situatie en haalbaarheid te heroverwegen. Daarbij wordt uit voorzorg in de fases ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ afgeweken van het landelijk beleid. Het advies geldt dan om in de publieke ruimte binnen 1,5 meter een masker te dragen. Deze aanpassing wordt eind augustus opnieuw bekeken en heroverwogen.

De matrix ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie’ geeft een overzicht van de infectiepreventiemaatregelen, afhankelijk van de epidemiologische fase van COVID-19 waar Nederland zich in bevindt. De genoemde infectiepreventiemaatregelen beschrijven een minimum. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen verdergaande maatregelen worden overwogen en toegepast.

De adviezen met betrekking tot specifieke maatregelen omtrent andere persoonlijke beschermingsmiddelen bij handelingen met COVID-19 verdachte/bevestigde patiënten blijven onveranderd. Zie hiervoor de leidraad ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen in de (Poli)klinische setting’.

Bekijk de matrix

OMT-advies 19 juli 2021